Адвокат Зоран Јеврић: о увођењу еутаназије

Потпредседник Адвокатске коморе Србије Зоран Јеврић, о предлогу у ПГЗ за увођења еутаназије: То је реферндумско питање.

Питање увођења еутаназије требало би да буде референдумско питање. Ниједан стручњак не би могао сам да одлучи о томе. Народ би требало да одлучи о томе да ли уопште желимо или не желимо да једну такву институцију уведемо у наш правни систем , а начин на који би се примењивала је нешто друго.

Да би у некој земљи било уопште предложено да се уведе нешто тако радикално ново попут низа института који се предлажу Преднацртом грађанског законика, морало би претходно да се обави испитивање јавног мњења, у ком проценту то јавно мњење разуме и да ли то грађани једне земље желе.

Пријатељи сајта