Advokat Zoran Jevrić: Priprema li Skupština i autentična tumačenja zakona Kraljevine Srbije ?

Foto: Zvanični sajt Advokatske Komore Srbije

LIČNI STAV: Advokat Zoran Jevrić

Predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodastvo Skupštine Srbije za autentično tumačenje pojedinih odredaba Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, povučen je posle odlučnog protesta advokture, kao i protivljenja esnafskih udruženja sudija i tužilaca.

Deo odredaba ovih zakona koje su uglavnom ključne za sporove građana s bankama, predlogom autentičnog tumačenja Skupštine su, kako smatra advokat Zoran Jevrić, „prevedene“ nezakonito i protivustavno u korist „bankarskog lobija“, a na štetu građana, što je , kako navodi, „pravni skandal, par ekselans“.

Jevrić ocenjuje da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodastvo Skupštine Srbije, „nedopustivim predlogom zapravo autentično demonstrirao samovolju, prigrabivši sebi nezakonito pravo da tumači čak i pravne norme donete pre pola veka, poput pojedinih odredaba Zakona o obligacionim odnosima,koji je donet još 1978. godine“.

Sporni predlog je veliki nonsens posle koga se još jedino možemo zapitati da li će se i pravna pravila Srpskog građanskog zakonika iz 1844 godine, koja su i danas u primeni u Srbiji, jednom naći pred ovom Skupštinom da i njih autentično protumači

-Naime, kao što su svi pravnici učili na pravnom fakultetu na prvoj godini iz predmeta Uvod u pravo, autentično tumačenje neke pravne norme može dati samo organ koji je i doneo zakon koji sadrži tu pravnu normu i to po pravilu isti personalni sastav koji je odlučivao o donošenju tog zakona. Organ koji je doneo Zakon o obligacionim odnosima bila je Skupština nekadašnje velike Jugoslavije, i to nakon 25 godina rada na tom zakonu, a kako taj organ više ne postoji, ne može niko drugi da daje autentično tumačenje pravnih normi iz tog zakona.

Smatram da je sa stanovišta prava, zakona i Ustava nedopustivo da poslanici skupštinskog saziva iz 2020. i 2021. godine daju autentično tumačenje zakona koji nisu ni donosili , a mnogi nisu ni bili rođeni kada je taj zakon donet. Autentično tumačenje je, naime, tumačenje samog donosioca norme o tome šta je hteo da postigne tom normom, a to tumačenje nikako ne može da bude tumačenje Skupštine Republike Srbije niti njenih poslanika koji ne mogu znati šta su Skupština SFRJ i njeni poslanici hteli da postignu tom normom 1978. godine. Inače, ta pravna norma koja se , pored ostalih, našla u predlogu za autentično tumačenje aktuelnog skupštinskog odbora, je potpuno jasna i bez ikakvih problema primenjuje se već 43 godine i za to vreme je prošla kontrolu svih sudskih instanci.

Mislim da nije korektno da sa pozicije sile donosimo nešto što je unapred nezakonito i neustavno da bi podržali neki bankarski lobi koji ne poštuje odluke najvišeg suda Srbije, Vrhovnog kasacionog suda. Kako može neki poslanik, na primer, iz Mionice, da zna šta su pre 45 godina mislili poslanici Skupštine SFRJ iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Banjaluke, Podgorice, Skoplja, i drugih mesta koji su donosili taj zakon? Dakle, pustite sudove da rade svoj posao a poslanici neka se bave nečim što im je određeno skupštinskim Poslovnikom o radu.

Protesti advokata imali su za cilj  zaštitu interesa i osnovnih prava građana. Advokatura jasno poručuje, pustite sudsku vlast da sama rešava ono što joj je po ustavu određeno, a advokatima da rade svoj posao u okviru zakona.

Prijatelji sajta