Адвокатска комора Србије потврдила одбијањe уписа Нате Месаровић у адвокате

ОДБИЈЕНА ЖАЛБА НАТЕ МЕСАРОВИЋ ПРОТИВ НЕГАТИВНЕ ОДЛУКЕ БЕОГРАДСКЕ КОМОРЕ О ЊЕНОМ ЗАХТЕВУ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА

Управни одбор Адвокатске коморе Србије (АКС) потврдио је одлуку Адвокатске коморе Београда којом је одбијен упис у адвокате Нате Месаровић, бивше председнице Врховног касационог суда и Високог савета судства,а њена жалба је одбијена, сазнаје блог Порота.

Овакву одлуку Управни одбор АКС донео је већином гласова, после расправе која је трајала три сата, а пре које је о аргументима своје жалбе саслушана Ната Месаровић.

Како наводи наш поуздани извор, одлука Управног одбора АКС је, коначна.

-Постоји могућност да се после ове одлуке води управни спор али као поступак ограничене јурисдикције где суд решава о законитости оспореног акта, али не може да се води спор у погледу одлуке АКС о достојности за обављање адвокатске делатности-објашњава наш извор.

Управни одбор Адвокатске коморе Београда, одлуком донетом почетком јуна, одбио је захтев за упис у Именик адвоката који Ната Месаровић поднела у јануару, неколико месеци после одласка у пензију и престанка судијске функције, коју је током последње деценије судијске каријере обављала у Врховном суду Србије, односно, Врховном касационом суду.

Како Адвокатској комори Београда за одбијање захтева за упис, тако је и Адвокатској комори Србије код доношења одлуке да одбије жалбу Нате Месаровић, кључна била реформа правосуђа 2009. године, вођена под палицом Високог савета судства, која је завршила под лупом европских институција пре свега због начина спровођења реизбора судија, а својим негативним ефектима је нанела велику штету правосуђу у целини.

У другој половини прошле године, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и још петоро судија тог суда поднели су кривичну пријаву против Нате Месаровић , бивше министарке Снежане Маловић и осталих чланови првог сазива Високог савета судства сумњичећи их за причињену штету буџету и кривично дело злоупотреба службеног положаја због повреде права 837 судија које нису реизабране крајем 2009. године, а одлуку Високог савета судства о неизбору поништио је Уставни суд, након чега су судије изабране.

Пријатељи сајта