Advokatska komora Srbije potvrdila odbijanje upisa Nate Mesarović u advokate

ODBIJENA ŽALBA NATE MESAROVIĆ PROTIV NEGATIVNE ODLUKE BEOGRADSKE KOMORE O NJENOM ZAHTEVU ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) potvrdio je odluku Advokatske komore Beograda kojom je odbijen upis u advokate Nate Mesarović, bivše predsednice Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva,a njena žalba je odbijena, saznaje blog Porota.

Ovakvu odluku Upravni odbor AKS doneo je većinom glasova, posle rasprave koja je trajala tri sata, a pre koje je o argumentima svoje žalbe saslušana Nata Mesarović.

Kako navodi naš pouzdani izvor, odluka Upravnog odbora AKS je, konačna.

-Postoji mogućnost da se posle ove odluke vodi upravni spor ali kao postupak ograničene jurisdikcije gde sud rešava o zakonitosti osporenog akta, ali ne može da se vodi spor u pogledu odluke AKS o dostojnosti za obavljanje advokatske delatnosti-objašnjava naš izvor.

Upravni odbor Advokatske komore Beograda, odlukom donetom početkom juna, odbio je zahtev za upis u Imenik advokata koji Nata Mesarović podnela u januaru, nekoliko meseci posle odlaska u penziju i prestanka sudijske funkcije, koju je tokom poslednje decenije sudijske karijere obavljala u Vrhovnom sudu Srbije, odnosno, Vrhovnom kasacionom sudu.

Kako Advokatskoj komori Beograda za odbijanje zahteva za upis, tako je i Advokatskoj komori Srbije kod donošenja odluke da odbije žalbu Nate Mesarović, ključna bila reforma pravosuđa 2009. godine, vođena pod palicom Visokog saveta sudstva, koja je završila pod lupom evropskih institucija pre svega zbog načina sprovođenja reizbora sudija, a svojim negativnim efektima je nanela veliku štetu pravosuđu u celini.

U drugoj polovini prošle godine, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i još petoro sudija tog suda podneli su krivičnu prijavu protiv Nate Mesarović , bivše ministarke Snežane Malović i ostalih članovi prvog saziva Visokog saveta sudstva sumnjičeći ih za pričinjenu štetu budžetu i krivično delo zloupotreba službenog položaja zbog povrede prava 837 sudija koje nisu reizabrane krajem 2009. godine, a odluku Visokog saveta sudstva o neizboru poništio je Ustavni sud, nakon čega su sudije izabrane.

Prijatelji sajta