Agencija za borbu protiv korupcije: O riziku korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je analizu- Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima  kojim se uređuje  pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu.

Agencija u Mišljenju o ovom zakonskom predlogu, koje je objavila na svom portalu, uočava, kako navodi,  nedostake u pojedinim predloženim rešenjima koja se odnose na  finansiranje nabavke udžbenika za učenike iz socijalno-materijalno ugroženih porodica, zatim, u odrebama koje definišu postupke ocenjivanja i ekspertize udžbenika, pre svega zbog toga što nije predviđena obaveza   javnosti podataka  o članovima stručne komisije koj vrši ekspertizu rukopisa.

-Dodatno, ministru je dato ovlašćenje da podzakonskim aktima uredi pitanja postupka davanja stručne ocene i postupka davanja stručnog mišljenja, koje je, prema mišljenju Agencije, neophodno detaljnije regulisati zakonskim odredbama-zaključuje Agencija.

U Mišljenju se takođe ukazuje da „predloženim rešenjem nije precizirano koja se lica smatraju povezanim licima sa odgovornim licem izdavača“, iako je kako se navodi, Agencija i ranije „posebno isticala značaj adekvatnog regulisanja pitanja sukoba interesa za sva lica koja učestvuju u postupcima stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, ekspertize i odobravanja udžbenika“.

– Između ostalog, Agencija je preporučila da se uredi postupak odlučivanja o sukobu interesa, te da se odredi organ koji će biti nadležan za sprovođenje ovog postupka i vršenje nadzora nad primenom ovih odredaba-ističe se u Mišljenju.

Po nekim nezvaničnim procenama, tržište udžbenika u Srbiji dostiže vrednost navodno oko 90 miliona evra na godišnjem nivou.

Agencija  smatra  da nedostaci u pojedinim rešenjima predloženim u zakonu, na koje je ukazano,  „sadrže izvesne rizike korupcije“

Ovu analizu zakonskog predloga Agencija je, kako se precizira, uputila  Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije 29. aprila 2015. godine. Dodaje se da  je Vlada Srbije usvojila , na sednici održanoj 9. aprila 2015. godine, ovaj predlog zakona i uputila ga Narodnoj skupštini.

Zakonski predlog, prema obrazloženju, uvodi nove institute i nove kategorije udžbenika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti udžbenika svim učenicima.

„Agencija za borbu protiv korupcije je od 2012. godine, kada je pripremila i objavila izveštaj sa preporukama za otklanjanje rizika korupcije i unapređenje postupaka odobravanja i izbora udžbenika, u više prilika ukazivala na potrebu izmene pravnog okvira u ovoj oblasti. Predlogom zakona prihvaćene su neke od preporuka Agencije. S druge strane, međutim, predložena rešenja i dalje sadrže izvesne rizike korupcije i nedostatke koji se, između ostalog, odnose na nedostatak kriterijuma za odlučivanje, nepostojanje propisanih uslova i kriterijuma za imenovanje članova komisije i davanje ovlašćenja ministru da podzakonskim aktima uredi pitanja koja je, prema mišljenju Agencije, neophodno regulisati zakonskim odredbama.

Otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije bi, po mišljenju Agencije, doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i prevazilaženju problema koji su se do sada javljali u praksi“, navodi Agencija za borbu protiv korupcije

Prijatelji sajta