Апелациони суд отвара претрес у случају „Овчара“

АПЕЛАЦИОНИ СУД СУДИ ОПТУЖЕНИМА У „СЛУЧАЈУ ОВАЧАРА“

Апелациони суд у Београду одлучио је да отвори главни претрес у случају 13 оптужених за ратни злочин према ратним заробљеницима 21. новембра 1991. године на пољопривредном добру „Овчара” код Вуковара, током оружаних сукоба у Хрватској.

То значи да ће после изведених доказа на главном претресу, а предвиђено је саслушање неколико сведока и читање одређених писаних доказа, Апелациони суд и пресудити.

Пре тога, средином фебруара у Аеплационом суду је одржана поновљена седница о жалбама на првостепену пресуду у „случају Овчара“, изречену 12. марта 2009. године којом је 13 бивших територијалаца Вуковара осуђено на укупно 193 године затвора.

Поступак се понавља јер је у току прошле године Уставни суд Србије усвојио уставне жалбе окривљених на повреде права на правично суђење, после чега је Врховни касациони суд усвојио њихове захтеве за заштиту законитости, укинуо пресуду Апелационог суда којом је првостепена пресуда била правоснажно потвређена и наложио је понављање поступка у апелацији.

На јавном делу нове жалбене седнице одржане од 9. до до 13. фебруара, одбрана је изнела предлог за отварање претреса и известили су Апелциони суд о свим жалбама на првостепену пресуду.

Адвокати одбране Снежана Ковачевић и Рајко Јелушић тада су предложили да буде отворен претрес у односу на њихове брањенике , како су навели „због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања “. Образложене нове доказне предлоге, Снежана Ковачевић је објединила у књигу и у пет примерака предала свим члановима већа. Браниоци Ковачевић и Јелушић предлажу, између осталог, саслушање и суочење двојице сведока-сарадника, наводећи „да се искази сведока сарадника међусобно разликују о одлучним чињеницама и да барем један не говори истину “.

-У односу на сведока-сарадника број- један у међувремену су донете две правоснажне пресуде из којих произлази да није говорио истину-каже Снежана Ковачевић

Апелациони суд је, доносећи одлуку да отвори главни претрес прихватио више доказних предлога одбране, међу којима и поновно саслушање сведока сарадника, а од писаних доказа, читање записника о саслушању сведока бр. 1 у процесу који је пред Хашким трибуналом вођен у случају такозване „вуковарске тројке“

Решењем већа Апелационог суда, будући да је нови поступак у току и да , како је саопштено, „после усвајања захтева за заштиту законитости не постоји више правноснажна и извршна пресуда на основу које би оптужени издржавали казну“ , 12. фебруара је прекинуто издржавање казне шесторици окривљених који су у затвору од хапшења 2003. године, и пуштени су да се у даљем поступку бране са слободе уз меру обезбеђења присуства – забрану напуштања боравишта и обавезу да се једном месечно јављају надлежној полицијској станици. Ова шесторица окривљених су у затвору провели углавном око 12 година, за годину-две мање од две трећине казне коју им је изрекао Виши суд док су остали издржали у целости или више од две трећине затворске казне на које су осуђени.

Пресудом изреченом 12. марта 2009. године, од укупно 18 окривљених који су били обухваћени оптужницом, тринаесторо је осуђено, а петоро је ослобођено оптужби.

Сви окривљени су негирали оптужбе и тврдили да нису починили оно што им је стављено на терет те да их сведоци сарадници лажно терете, а многи тврде да уопште нису били на Овчари у време критичног догађаја.

По наводима оптужнице Тужилаштва за ратне злочине, на пољопривредном добру Овчара код Вуковара у ноћи између 20. и 21. новембра 1991. године, убијено је око 193 ратних заробљеника, припадника хрватских оружаних снага.

Фото: Апелациони суд

Пријатељи сајта