Advokat Milomir Šalić, bivši sudija: o surogat materinstvu

IZAZOVI POJEDINIH NOVINA PREDVIĐENIH PREDNACRTOM GRAĐANSKOG ZAKONIKA, PREDLOG UVOĐENJA NOVIH INSTITUTA: „SUROGAT MATERINSTVO“ – RAĐANJE ZA DRUGOG MILOMIR ŠALIĆ, advokat, biši sudija Pitanje uvođenja „surogat materinstva“: „Smatram da to nije potrebno u Srbiji“. Smatram da uvođenje surogat materinstva nije potrebno u Srbiji. Drugo, sadašnji nivo krivičnopravne zaštite u slučajevima koji su predviđeni Prednacrtom građanskog zakonika, Pročitajte ceo članak…

Advokat Zoran Jevrić, potpredsednik AKS: o surogat materinstvu

IZAZOVI POJEDINIH NOVINA PREDVIĐENIH PREDNACRTOM GRAĐANSKOG ZAKONIKA, PREDLOG UVOĐENJA NOVIH INSTITUTA: „SUROGAT MATERINSTVO“ – RAĐANJE ZA DRUGOG ZORAN JEVRIĆ, advokat, potpredsenik Advokatske komore Srbije Pitanje uvođenja „surogat materinstva“: „Mislim da to apsolutno ne treba da postoji u našoj zemlji“ Kada govorimo o institutu surogat materinstva,čije uvođenje se predviđa Prednacrtom građanskog zakonika, osim toga što lično Pročitajte ceo članak…

Prijatelji sajta