Допис Нате Месаровић Адвокатској комори Београда

Када говорите о достојности мојој за упис у именик, предлажем да имате у виду да сам након разрешења са места председника ВКС-а, била достојни судија Врховног касационог суда и да то питање нико није постављао, као што су достојни за обављање судијске функције и сви чланови првог састава Високог савета судства из реда судија, да је достојан да обавља дужност адвоката члан и првог и другог сазива адвокат Дејан Ћирић као што је достојан и професор који је био члан ВСС-а“.

Ово је, како тврде поуздани извори, у допису Адвокатској комори Београда (АКБ) написала, између осталог, бивша судија Врховног касационог суда (ВКС) Ната Месаровић, након што је сазнала да је у вези разматрања њеног захтева за упис у Именик адвоката, који је поднела после пензионисања, АКБ тражила информацију да ли се против ње води поступак по пријави коју су председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и петоро судија поднели против првог састава Високог савета судства, сумњичећи их за наводно кривично дело злоупотреба службеног положаја у вези повреде права 837 судија који нису реизабрани крајем 2009. године, а ту одлуку о неизбору поништио је Уставни суд, након чега су изабрани.

-ВСС је био и остао колективни орган где су се одлуке доносиле већином гласова, што значи да један глас, па макар био и глас Нате Месаровић, није био одлучујући, о чему постоје записници, па се нико не може унапред проглашавати недостојним док се не изврши увид у документацију органа, у појединачне индивидуализоване разлоге који су наведени за сваког неизабраног судију од стране првог и другог сазива ВСС-а. Напомињем да би било добро да се изврши увид у одлуке Уставног суда, које се популарно у јавности зову враћање свих судија на посао, из којих ће се видети да се Уставни суд није бавио појединачним одлукама и разлозима, да их није све вратио на посао, да је то требало да цени ВСС, јер одлука Уставног суда гласи: Усваја се жалба одређених подносилаца. Поништавају се одлуке ВСС-а. Налаже се ВСС-у да у року од 60 дана од пријема ове одлуке изврши избор подносилаца жалбе у складу са чланом 30 Правила за примену одлуке о утврђивању критетијума за оцену стручности, оспособљенсоти и достојности. Из овога јасно произлази да Уставни суд није вратио све судије на посао, да он није вршио избор по утврђеним критеријумима већ је то наложио ВСС-у, а ВСС није поступио по тачки 3 из одлуке, да врши избор по критеријумима из одлуке, већ је све судије које нису прошле општи избор и који су пре избора имале судијску дужност поставио на судијску функцију-преносе извори садржај дописа.

Уз истицање да је 15. 1. 2015. поднела захтев за упис у Именик адвоката, Месаровић је дописом затражила да јој АКБ на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави копије записника са седница на којима је разматрана њена пријава.

-Такође, захтевам да се изјасните о начину прибављања решења републичког тужиоца, којим је укинуто решење специјалног тужиоца за организовани криминал о одбачају кривичне пријаве против Првог сазива ВСС-а- навела је Месаровић и, како тврди извор, затражила да јој се омогући копија дописа коморе упућеног надлежном органу за доставу наведеног решења.

Пријатељи сајта