DR SLOBODAN STOJANOVIĆ: Društvo vapi za uvođenjem krivičnog dela-prevara u politici

LIČNI STAV

U cilju zaštite građana i osnovnih društvenih vrednosti, smatram da bi trebalo propisati krivično delo –prevara u politici.

Takvo delo nije predviđeno kao posebno krivično delo važećim Krivičnim zakonikom. Istovremeno bi trebalo propisati odgovarajuću sankciju, najstrožu zaprećenu Krivičnim zakonikom za najteža krivična dela. Dakle, doživotni zatvor, ukoliko takva kazna bude uvedena budućim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, umesto sadašnje od 40 godina.

Ne samo kod nas, nego u celom svetu, prosto vape za uvođenjem tog dela, jer posledice prevare u politici mogu biti katastrofalne. Mogu unesrećiti milione ljudi, u svetu, generalno, a smatram da je izraženo i kod nas.

Pre osvajanja vlasti, u političkim predizbornim kampanjama političari pričaju, obećavaju, nalažu narod, pokupe glasove, a nakon što uzmu vlast, povlače poteze apsolutno suprotne obećanjima, katastrofalne za ogromnu većinu građana, kako ko dođe. Šta znači jedna prevara, recimo, u iznosu od par stotina ili hiljada dinara ili koliko već može da napravi neki građanin, u odnosu na štetu koja može nastati od prevare u politici? Može se to podvesti i pod postojeće krivično delo prevare, ali smatram da je mnogo bolje uvesti posebno krivično delo.

Prevara u politici je prilično rasprostranjena u svetu, ali ne postoji propisana kao krivično delo ni u jednom sistemu, zato što nema ko to da usvoji, iako ponekad, što je istorija civilizaije već mnogo puta pokazala, može biti zločin nad zločinima.

Prijatelji sajta