Друштво судија забринуто због непримереног начина на који се високи државни званичници односе према Заштитнику грађана

logo-sr-Друштво судија Србије веома је забринуто због непримереног и неприхватљивог начина на који се високи државни званичници односе према Заштитнику који савесно, одговорно и у складу са законом обавља функцију поверену му Уставом да штити права грађана и контролише рад органа власти-саопштило је удружење судија.

“Друштво судија подсећа јавност Србије:

– Заштитник грађана је независан и самосталан у обављању послова утврђених законом и нико нема право да утиче на његов рад и поступање

– органи управе (у које по закону спадају и Војнобезбедносна и Војнообавештајна агенција и Министарство унутрашњих послова) дужни су да сарађују са Заштитником грађана, да му омогуће приступ просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води, односно за остварење циља његовог превентивног деловања, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом

– омаловажавање рада Заштитника грађана противправно је и недопустиво пошто се на тај начин подрива уставни положај Заштитника грађана, застрашују надлежни органи који по пријави Заштитника грађана треба да поступају и омета њихов рад

– неопходно је да сви државни органи поступају у границама својих надлежности прописаних законом и да препусте предистражни и кривични поступак и до сада прикупљене доказе надлежним органима, а Заштитнику грађана доставе све тражене податке

– владавина права може да постоји само ако сваки од државних органа поступа савесно, одговорно и у оквиру својих, законом прописаних, надлежности и не омета друге државне органе у вршењу њихових надлежности”, наведено је у саопштењу Друшатва судија Србије.

Пријатељи сајта