Месаровић тражи од АКБ информације о разматрању њеног захтева за упис у адвокате

ЗАХТЕВ БИВШЕ СУДИЈЕ НАТЕ МЕСАРОВИЋ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АКВ ЈОШ У РАЗМАТРАЊУ

Бивша судија Врховног касационог суда и Високог савета судства Ната Месаровић, која је после одласка у пензију и престанка судијске функције, поднела средином јануара захтев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда (АКБ), затражила је, пре неколико дана, по Закону о доступности информација од јавног значаја, од те коморе информације о поступању у вези њеног захтева.

По поузданим изворима, дописом упућеним АКБ, Ната Месаровић, тражи копије записника са седница коморе на којима је разматран њен захтев, који засад још није стигао до евиденције за представљање пријава, а што је предвиђено процедуром адвокатске коморе.

Осим тога, Месаровић, тражи и да се АКБ изјасни о начину прибављања решења Републичког тужиоца којим је специјалном тужиоцу дато обавезујуће упутство, односно укинуто решење Специјалног тужиоца о одбачају кривичне пријаве коју је у октобру 2014. поднело неколико судија Врховног касационог суда, против чланова првог састава Високог савета судства, због неуспеле реформе правосуђа 2009. године .

АКБ је почетком фебруара затражила дописом од Специјалног суда да уз консултацију са Специјалним тужилаштвом, прибаве информацију о томе да ли се евентулно води поступак против Нате Месаровић поводом пријаве поднете против првог састава Високог савета судства, чији је председник била као тадашњи председник Врховног касационог суда.

Захтев за упис у Именик адвоката Ната Месаровић је поднела средином јануара 2015.године.

У складу са процедуром уписа у Именик адвоката и предвиђеном обавезом да кандидати приложе судска уверења да се против њих не води кривични поступак, Адвокатска комора је у току прегледања документације затражила да је Месаровић допуни појединим недостајућим уверењима. Након што је Месаровић доставила уверења , АКБ је ипак одлучила да се дописом обрати Специјалном суду , односно тужилаштву ради додатне информације .

Из Специјалног тужилаштва је, тврде извори, АКБ достављено обавештење да се у вези са пријавом против првог састава Високог савета судства обављају провере, а што су још средином јануара објавили и медији.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић са још петоро колега поднео је кривичну пријаву против бивше министарке Снежане Маловић, судије Месаровић и осталих чланова првог састава Високог савета судства, сумњичећи их за наводно кривично дело злоупотреба службеног положаја и за штету буџету државе у вези повреде права 837 судија које нису реизабране крајем 2009. године, а ту одлуку Високог савета судства о неизбору поништио је Уставни суд, након чега су судије изабране.

Ната Месаровић је у судијској каријери претходних деценију и по била судија највишег суда у држави, прво Врховног суда Србије, потом је 2009. изабрана за првог председника Врховног касационог суда, а од смене почетком 2013, била је судија тог суда , до испуњења законских услова за одлазак у пензију.

Фото: Танјуг

Пријатељи сајта