Nata Mesarović počinje advokatsku karijeru

ZAHTEV  NATE MESAROVIĆ ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA AKB STAVLJEN NA EVIDENCIJU

Advokatska komora Beograda (AKB) odlučila je da „stavi na evidenciju“ zahtev za upis u imenik advokata Nate Mesarović, bivše sudije Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, koji je podnela još sredinom januara posle odlaska u penziju i prestanka sudijske funkcije.

Od trenutka stavljanja na evidenciju, tokom mesec dana,  advokati , članovi komore, imaju, shodno proceduri, mogućnost da o kandidatu i upisu iznesu svoje mišljenje.

Nata Mesarović je 13. februara dopisom  zatražila od  komore kopije zapisnika sa sednica na kojima je razmatran njen zahtev, kao i da se AKB izjasni o načinu pribavljanja rešenja Republičkog tužilaštva o obavezujućem uputstvu specijalnom tužiocu da se provere navodi krivične prijave koju je protiv nje i ostalih  članova prvog saziva Visokog saveta sudstva, zbog neuspele reforme pravosuđa 2009. godine , podnelo  nekoliko sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sa još petoro kolega podneo je krivičnu prijavu protiv bivše ministarke Snežane Malović, sudije Mesarović i ostalih članova prvog sastava Visokog saveta sudstva, sumnjičeći ih za navodno krivično delo zloupotreba službenog položaja i za štetu budžetu države u vezi povrede prava 837 sudija koje nisu reizabrane krajem 2009. godine, a tu odluku Visokog saveta sudstva o neizboru poništio je Ustavni sud, nakon čega su sudije izabrane.

Nata Mesarović je u sudijskoj karijeri prethodnih deceniju i po bila sudija najvišeg suda u državi, prvo Vrhovnog suda Srbije, potom je 2009. izabrana za prvog predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a od smene početkom 2013, bila je sudija tog suda, do ispunjenja zakonskih uslova za odlazak u penziju.

Prijatelji sajta