Основан Покрет за бољу адвокатуру

Група београдских адвоката окупила се око иницијативе за бољу адвокатуру, што је и назив покрета који је почео да делује од 1. марта. Основни циљеви су садржани у Декларацији и платформи, каже један од иницијатора, адвокат Владимир Гајић, а покрет у овој фази окупља углавном адвокате из Београда.

Наша идеја је да покушамо да учинимо тај напор, да пробудимо свест код свих адвоката и да покушамо да адвокатуру у Србији учинимо бољом. Надамо се да међу адвокатима има довољно личности које поред знања поседују и друге, исто тако неопходне и важне особине које би адвокатима морале да буду иманентне. Нама је потребна адвокатура која има грађанску храброст и професионалну одважност, нама је потребна адвокатура која има карактер. Наше становиште је да адвокатура није ни слободна ни независна, да мора изнутра да се реформише и да се држи свих оних прокламованих принципа тако да уздигне ниво наше професије. Мислимо да је за то била велика шанса током петомесечног протеста адвоката у 2014.години због Закона о јавним бележницима. На крају само дошли на становиште да су органи Адвокатске коморе Србије и подручних адвокатских комора пристали на један трули споразум који је потписан са Министарством правде који је дубоко противан нашим виталним интересима-наводи Гајић-Нуклеус покрета је, каже, група 131 адвоката потписника предлога поднетог Скупштини Адвокатске коморе Београда за седницу одржану 8. јануара 2015. којом су тражили да се одбаци Споразум са Министарством правде о прихватању измена Закона о јавном бележништву , јер се њима ништа није суштински изменило.

-Били смо до краја за захтев за смену министра правде Николе Селаковића и били смо за то да истрајемо у захтеву да Уставни суд Србије одлучи о нашим иницијативама за оцену уставности Закона о јавном бележништву и пратећих закона који су се тицали јавнобележничког модела у целини. Ми сматрамо да тренутно имамо једну Владу која наставља у континуитету да делује потезима који су суштински против интереса адвокатске професије. То покушавамо да спречимо. Да би то могли да спречимо мислимо да адвокатура мора унутар себе да се реформише, да се држи правих вредности , оног што носи једна слободна и независна професија, што адвокатура никад није била од 1945 године до данас. Покрет није ван институција коморе већ покушавамо да се окупимо око ове идеје, па ћемо видети када дође време да се одрже неки избори у београдској комори да ли ћемо евентуално изађи са неким својим програмом, својим кандидатима и покушати да то кроз време проводимо у дело-објашњава Владмир Гајић – Оно што ради покрет је у корист и у интересу адвокатуре, није против њених интереса, а за сада нема никаквог еха никавих реакција из круга руководства адвокатских комора Београда и Србије.

-Њихове реакције нас и не интересују-наглашва Гајић- Они нас игноришу, игноришемо и ми њих. На наш сајт бољаадвокатура. цом могу слободно да улазе адвокати из целе Србије, да дискутују и полемишу. Ми смо истакли да нема никакве цензуре , а поготово смо против аутоцензуре. Сви су слободни да говоре шта год хоће, да буду храбри и да се боре за своју професију.

Од измена Закона о јавном бележништву видимо да Комора јавних бележника нема намеру да поштује тај споразум, она га није ни потписала. Апсолутно их разумем зашто се тако понашају, то је у њиховом интересу. Ми имамо неке друге интересе од којих смо, нажалост, одустали, потписавњем споразума са Министарством правде , , али није касно да се то поправи.

Тешка времена

Ако изузмемо онај период непосредно после 1945 године који је-каже Владимир Гајић- био сигурно најтежи за адвокате, у историји адвокатуре у Србији од средине 19. века , ово је један од најтежих периода кроз који адвокатура пролази, а да није била независна и слободна, мислим, да није спорно. Увек је била под контролом власти , без обзира која власт је била у том тренутку.

-За време комунизма до 1990. године и после, никад нисте имали на челу коморе неког које ту дошао, а није био по вољи власти. Док је био Савез коминуста сви наши председници су били чланови те партије, после тога су били везани обично за владајућу странку. Тако је и од 2000. године до данас, а ми хоћемо да истерамо, као што је рекао колега, Јовица Тодоровић, „ћораву кутију“ из адвокатуре.

У протеклом, не баш кратком периоду, наши адвокати су били, да кажем, на неки начин аутистични, и пропустили су године. Прошлогодишњи протест је пробудио адвокатуру и ми се надамо да адвокати сада сматрају да треба нешто учинити ако хоће да поправе свој положај и ако хоће макар да очувају оно што су до сада имали.

Један од суштинских идеја нашег покрета је да се реагује на лоше законске пројекте, да дневно реагујемо на све оно на шта, сматрамо да адвокати у друштвеном погледу треба да реагују, јер наша професија није упућена само на себе него је део правосудног система. Код нас не постоји независно судство, судска власт, не постоји независно Тужилаштво,а не постоји ни независна адвокатура. Ми смо адвокати ми ћемо покушати да поправимо адвокатуру као једну од најважнијих професија друштва,а судије и тужиоци нека покушају да се изборе за своју самосталност..

ДЕКЛАРАЦИЈА ПОКРЕТА ЗА БОЉУ АДВОКАТУРУ

Увиђајући да адвокатура у Србији напушта своја традиционална вредносна опредељења, а да истовремено не успева да прилагоди своју организацију и систем вредности савременим околностима, да не успева да изгради систем одлучивања који би обезбедио доношење исправних одлука у циљу консолидације професије, да је у великој мери угрожена независност и аутономност адвокатске организације;

увиђајући, затим, тешко, пре свега, материјално стање адвоката и адвокатских приправника у Србији, што заједно са другим чиниоцима елиминише, пре свега, економске, а затим и друге претпоставке самосталности и независности у обављању адвокатуре, односно пружања професионалне, стручне и поуздане правне помоћи;

увиђајући, коначно, у току протеста адвоката 2014. године исказано јединство, солидарност, високу свест за сопствену друштвену одговорност, јасно и појединачно исказану спремност хиљада адвоката да се активно ангажује на афирмацији вредности своје професије у служби остваривања уставности и законитости у друштву;

а полазећи од уставног положаја адвокатуре као независне друштвене службе која пружа правну помоћ, њене друштвене одговорности за остваривање владавине права у слободном грађанском друштву, као и за остваривање уставних начела, уставом гарантованих људских права и основних слобода, и полазећи од права адвоката да поред рада у органима коморе могу организовати друге облике активности ради разматрања одређених тема и давања иницијатива органима коморе; потписани адвокати, у оквиру организације постојећих адвокатских комора у Србији, предузимају ПОКРЕТ ЗА БОЉУ АДВОКАТУРУ!

Адвокатура је институција слободног грађанског друштва, у коме су грађани носиоци суверености, у коме се остварује владавина права, у коме је власт организована по начелу поделе власти и у коме се јемче људска права и основне слободе прописане Уставом и међународним правом. Покрет за бољу адвокатуру се залаже и предузеће организоване и трајне активности да се адвокатура у Србији стварно оствари и афирмише као институција слободног грађанског друштва, уз очување свих својих традиционалних вредности.

Адвокатура може бити друштвена служба која делотворно пружа правну помоћ само у друштву које има институције владавине права, а у друштву чије институције владавине права нису стварно самосталне и назависне, адвокатура заједно са њима омогућава привид постојања грађанског друштва, поделе власти и владавине права и тако постаје параван ауторитарном управљању јавним и општим пословима, односно недемократској држави. Да тако не би постала антипод институцији слободног грађанског друштва, адвокатура мора стално да доприноси изградњи, самосталности и независности инстититуција владавине права, јер је то услов и њеног властитог опстанка. У томе адвокатура мора да задржи свој непристрасни, неутрални и независни положај према свим чиниоцима политичког живота, односно политичким странкама, државним органима, политичким личностима и организацијама.

Покрет за бољу адвокатуру је иницијатива која се реализује у оквиру и кроз постојеће организације адвокатских комора у Србији, а могу јој се придружити сви адвокати и адвокатски приправници Србије, потписивањем ове Декларације или на било који други начин изражавањем подршке њеним циљевима, захтевима, начелима, принципима и њеном програму који су прокламовани у овој Декларацији и Платформи за бољу адвокатуру.

Покрет за бољу адвокатуру се залаже за доследну примену и имплементацију традиционалних моралних и етичких вредности и начела српске адвокатуре у пракси деловања сваког адвоката и адвокатског приправника и свих адвокатских комора у Србији.

Покрет за бољу адвокатуру захтева модернизацију и осавремењавање организације адвокатских комора, превасходно у циљу лакше, свеобухватне и делотворне комуникације органа комора и адвоката и адвокатских приправника – чланова комора, уз помоћ савремених информационих технологија.

Покрет захтева успостављање организације адвокатских комора на основама обавезног учлањавања, обавезности општих аката комора за сваког члана, али и слободе и равноправности у изражавању мишљења и ставова, што подразумева право и могућност да сваки адвокат и адвокатски приправник у изражавању мишљења има једнака права и могућности као и други чланови, групе чланова и органи адвокатских комора.

Покрет се залаже за успостављање система доношења одлука у адвокатским коморама који ће омогућити непосредно учешће свих адвоката у доношењу одлука о најважнијим питањима за адвокатуру и адвокате, а то су: питања која се тичу остваривања уставности, законитости, поделе власти и владавине права у друштву, питања која се тичу оставаривања и очувања уставног положаја адвокатуре, независности и аутономности адвокатских комора, питања која се тичу остваривања слободе, самосталности и независности сваког адвоката у обављању професије и питања која се тичу материјалног положаја адвоката и адвокатских приправника. Само о осталим питањима, која не спадају у најважнија за адвокатуру, адвокате и адвокатске приправнике, одлуке се могу доносити од стране представника адвоката изабраних у органе адвокатских комора на слободним и демократским изборима.

Покрет за бољу адвокатуру захтева успостављање ефикасног и стварно аутономног, самосталног и независног система праћења, контроле и санкционисања поштовања свих етичких, моралних и правних правила понашања и рада адвоката и адвокатских приправника у обављању професије.

Покрет за бољу адвокатуру захтева хитно оснивање институција кроз које ће се остваривати принципи солидарности у адвокатури и на основама солидарности, равноправности и правичности обезбедити материјална помоћ адвокатима којима је угрожена егзистенција због болести, старости и других чинилаца социјалне угрожености.

Покрет за бољу адвокатуру се залаже за јасан, транспарентан и одржив систем опорезивања и других фискалних оптерећења пословања адвоката, који ће бити базиран на реалним могућностима остваривања прихода у обављању адвокатуре. Систем опорезивања и фискалних оптерећења не сме бити узрок смањивања конкуренције квалитета, стручног и поузданог пружања правне помоћи у друштву од стране адвокатуре.

Покрет се залаже да адвокатске коморе тежиште својих активности усмере на утврђивање реалног материјалног положаја адвоката, али и на утврђивање и предузимање низа потребних мера да се материјални положај адвокатата поправи.

Покрет за бољу адвокатуру ће се залагати и својим активностима истрајати на очувању садашљег уставног положаја адвокатуре као једине, слободне, аутономне и независне, професионалне друштвене службе која пружа правну помоћ.

Покрет за бољу адвокатуру се залаже за учешће адвокатуре у припреми свих закона којима се остварује усклађен и хармоничан правни поредак заснован на Уставу. Покрет захтева да адвокатура своје стручне и искуствене потенцијале стави на расплагање држави и друштву у законодавној активности. Покрет уверава све носиоце државне власти, који остварују надлежности у припреми и доношењу закона и других општих правних аката, да коришћење стручних и искуствених потенцијала адвокатуре може само да допринесе квалитету законодавне активности.

Покрет ће стручно и аргументовано указивати на све прописе којима се нарушава уставно-правни поредак, а посебно примена уставних начела јавног права, непосредна примена уставом и међународним правом зајамчених људских права и основних слобода, примена већ достигнутих савремених стандарда у различитим областима приватног и привредног права.

Покрет за бољу адвокатуру ће се залагати за неговање српске правне традиције у свим правним областима, како у законодавству тако и у пракси, и успротивиће се сваком неоснованом и непотребном напуштању српске правне традиције у правном животу.

Покрет за бољу адвокатуру захтева равноправан и конструктиван однос са судовима и другим чиниоцима правосуђа, као што су државна тужилаштва и струковне организације судија и државних тужилаца, како би се омогућила делотворна примена позитивних прописа у остваривању права грађана у судским поступцима.

Покрет захтева да се у постојећим околностима у којима се врши судска власт побољшају технички услови који би олакшали рад адвоката и адвокатских приправника у свим судовима и у свим фазама свих судских поступака.

Покрет за бољу адвокатуру се залаже за доследну примену уставног начела поделе власти у Републици Србији, самосталности државних тужилаштава и независности и самосталности судова. Покрет ће, у том циљу, критички и јавно указивати на све прописе, појаве и догађаје којима се нарушава или угрожава уставна подела власти, самосталност државних тужилаца у раду и независност и самосталност судова у суђењу.

Покрет за бољу адвокатуру се залаже за критички и конструктиван однос адвокатуре према извршној власти у остваривању политике извршне власти у друштву уопште, а посебно у области правосуђа, организације државне управе и вршења управне власти и јавних овлашћења, поделе власти, правне државе и владавине права, остваривања људских права и основних слобода зајемчених уставом и међународним правом. Покрет се залаже да сви ресурси адвокатуре као интелектуалне, слободне и независне професије буду увек у служби слободе, демократије и владавине права и других основних принципа слободног грађанског друштва, превасходно кроз доследну и стручну правну помоћ физичким и правним лицима, али и кроз јавну активност адвокатских комора у циљу правовремене, јасне, аргументоване и стручне критике политике извршне власти у областима од посебног друштвеног значаја.

Покрет захтева да се у постојећим условима у којима раде органи државне управе и организације које врше јавна овлашћења предузму техничке мере које би максимално олакшале рад адвоката када заступају своје клијенте у управним поступцима које воде органи управе и организације које врше јавна овлашћења.

Пријатељи сајта