Pod lupom dve nabavke

ISTRAGA O NABAVCI OPREME ZA VOJSKU

modViše tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je dva istražna postupka o tenderima za nabavku opreme za telekomunikacione veze za Vojsku Srbije koje je Ministarstvo odbrane sprovelo 2006. i 2007. godine.

Pod lupom je procedura nabavke opreme za radiorelejne i telekomunikacione sisteme i izbor najpovoljnijeg ponuđača posle koje je, sredinom decembra 2007.godine, zaključen ugovor između resornog ministarstva i firme „Megalink“, vredan oko 690 miliona dinara. Navodno su sporni aneksi ugovora, koji su zaključeni naknadno , pri čemu je vrednost opreme koja je bila utvrđena osnovnim ugovorom narasla za nekoliko miliona dinara. U vezi s tim tenderom istragom su obuhvaćeni nekadašnji pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Ilija Pilipović i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane za budžet i finansije pukovnik Aleksandar Stojanović. Obojica su, kako navode izvori, iskaze dali vojnoj policiji.

Proverava se da li je isporučiocu „Megalinku“ u postupku realizacije ugovora davan avans i jesu li eventualno produžavani rokovi izvršenja i da li je ugovor bio štetan za Ministarstvo odbrane.

Druga istraga se odnosi na tendere iz 2006. i 2007.godine raspisane radi nabavke vojne opreme radio-sistema i komunikacionih sistema „svičeva“,kad je kao najbolji ponuđač izabrana francuska firma ‘Tales’, kao i kontrolu procedure. Ovim postupkom su obuhvaćeni penzionisani vojni oficiri general Radivoj Vukobratović, pukovnik Milan Janković, Zoran Perišić, general Danko Jovanović., Ljubomir Samardžić i potpukovnik Dragan Ćosović.

Prijatelji sajta