Poverenik poziva beogradske vlasti da objave ko su bageristi s fantomkama koji su rušili deo Savamale

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pismom upućenim gradonačelniku Beograda pozvao gradske vlasti da objave sve relevantne informacije o okolnostima pod kojima je u noći 25. aprila izvedeno rušenje dela Savamale na prostoru koji se nalazi na uglu Hercegovačke i Mostarske ulice-navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu Poverenika.

„Prema informacijama koje je Poverenik dobio od građana, tridesetak ljudi koji su bili maskirani, sa „fantomkama“ na glavama i naoružani palicama, sproveli su, sa tri bagera, rušenje objekata koje su koristili privatni korisnici u površini od oko 1000 kvadratnih metara. Prethodno su vezali noćnog čuvara i oduzeli mu mobilni telefon.

Prema istim informacijama, policija, iako pozvana, je odbila da izađe na uviđaj, upućujući građane na Komunalnu policiju, uz obrazloženje da je Komunalna policija u tom rušenju i učestvovala, a Komunalna policija je opet demantovala navode policije.

Poverenik nalazi da nezavisno od postojanja pravnog osnova za rušenje, čije postojanje građani takođe dovode u pitanje, čak i pod pretpostavkom postojanja besprekornog pravnog osnova, okolnosti pod kojima je rušenje izvedeno, svakako predstavlja informacije od javnog značaja, jer je potpuno nejasno kojim bi se razlozima moglo objašnjavati da realizaciju bilo kog legalnog projekta sprovode anonimna lica pod „fantomkama“, noću, tako što ljude lišavaju slobode, vezujući ih i oduzimajući im telefone.

Poverenik smatra da je od velikog javnog značaja da gradske vlasti objavljivanjem informacija otklone dileme u vezi sa ovim događajem, a razume se, i da, ukoliko se potvrde prisutne sumnje u nezakonito postupanje odnosno kršenje ljudskih prava, preduzmu mere protiv odgovornih aktera.

Poverenik je takođe, imajući u vidu evidentno interesovanje javnosti za najavljena nova rušenja na istoj destinaciji („Miksalište“, izbeglički centar), pozvao gradske vlasti da ubuduće informacije o rušenjima objavljuju na proaktivnoj osnovi“.

 

 

Prijatelji sajta