Presude i javnost

UntitledPiše: Nikola Todorović

Presuda je utvrđivanje istine,  na osnovu dokaza i slobodnog sudijskog uverenje. Izriče se u ime naroda, treba da ostavi iza sebe  i uverenje u  javnosti da je to postignuto.
Naročito kod slučajeva sa političkom težinom koji upravo zato imaju njeno najveće interesovanje.

Sud se drži okvira optužnice, ne i javnost koja  na osnovu činjenica, ali i utisaka traži nekad šire odgovore nego što ih nudi presuda. Pokazalo se da sumnja može da bude takva da je saopšte i same sudije.

U procesu veka, kako je nazvano suđenje za atentat na premijera, sudsko veće je izričući presudu upitalo  šta su radile nadležne službe  kada je grupa, evidentirana u Beloj knjizi, jurila nesmetano premijera po Srbiji. Zadovoljavajući odgovor nije stigao ni 12 godina od ubistva.

Sudije obično kažu da je za nešto najbolja provera životna logika. Zato ne treba biti profesionalni poznavalac slučaja da bi se postavila dilema.Kako je, na primer, država uspela da skloni od zemunskog klana  budućeg svedoka saradnika, dakle lice kome se oprašta kriminal, ali ne i svog prvog čoveka.

Okrivljeni, naravno, može da se brani istinom, takođe nije vezan njom kao svojim argumentom. Odbrana da je  žrtva zavere i nečijih interesa nailazi na logično protivpitanje o realnosti tako složenog poduhvata.  U borbi  za presudu ali i utisak javnosti  pomoć okrivljenom može da stigne i sa neočekivane strane.

Sudsko veće je u  slučaju Stambolić – Budva opomenulo Tužilaštvo  koje  je  u završnoj reči poentiralo da se na optuženičkoj klupi, sem okrivljenih, nalazi i režim Slobodana Miloševića. Veće je uzvratilo da  takav nastup  ide na ruku onima koji kažu da je to zapravo  političko suđenje.

Težina  državnog zločina nalazi se i u optužnici aktuelnog predmeta čije sudsko otvaranje je najavljeno  sa vrha vlasti. Premijer je obećao da svoju političku sudbinu vezuje za rešavanje slučaja Ćuruvija, opozicionog novinara ubijenog u vreme vlasti čiji je  ministar informisanja bio.

Tokom ovog procesa pojaviće se u sudnici  slika jednog vremena, protiv kojeg su najbolje presudile činjenice. Možda i pokušaj, u sudnici ili van nje, da mu se dodatno sudi ili da se prevrednuje i prepravi. Istina bez imalo sumnje je da je zločin počinjen i čeka na  kaznu.

Prijatelji sajta