Проблематично ново решење доставе судских позива

Аутор: Дневник

Парче беле хартије у поштанском сандучету права је ноћна мора последњих месеци у Србији јер  је на том тракастом папирићу, обавештење поштара о покушају доставе пошиљке  правосудног или државног органа из  неког  места и да је враћена  пошиљаоцу,  али због немогућности накнадног преузимања у пошти, немогуће је сазнати садржај пошиљке, а можда  је нека извршна одлука у  поступку за који и не знате, рецимо  да вам руше кућу…

Могућност такве доставе службене поште  успостављена  је „Технолошким  упутством“ ЈП „Пошта Србије“, које регулише пријем и уручење писама  у судским поступцима, као и управном поступку, а које је донето  пре неколико месеци, како се наводи у самом акту „на основу уговора ЈП „Пошта Србије“ о пословној сарадњи са Високим саветом судства“, иако није познато да је  прописана  обавеза  непрекидног  присуства на адреси, приватној или службеној.По протеку петнаест дана од остављања обавештења у ваше поштанско сандуче, сматра се да је достављање извршено.

Многи грађани и не знају да је овај акт донет па их могу затећи разна изненађења, поготово  ако се има у виду да су у току масовни поступци озакоњења грађевинских објеката.  С друге стране, адвокати су се преко својих  комора обратили  Високом савету судства и директору ЈП „Пошта Србије“, тражећи измену „технолошког  упутства“ и да се као што је било пре његовог доношења, остави рок од пет дана за преузимање писама у пошти. Проблематична је, како наводе адвокати, и достава на начин да вам  пошиљку закуцају на врата, па се то сматра урученим. без обзира да ли сте одсутни  због болничког лечења, неке трагедије, или уопште   живи. За адвокате је спорна и могућност  констатовања да су примили  пошту преко  поштанског прегратка, а да се то није десило. Занимљиво је, такође,  да се  на повратници  потписује  поштар, а требало да се потпише лице наведено као прималац.

Принцип успостављен „технолошким упутством“ је, како објашњавају адвокати, да правосудни органи у судским поступцима и државни органи у  управним  поступцима, чим неко писмено дају поштару или достављачу то  сматрају урученим, а да ли је то до вас стигло, то је ваш ризик.

Затечен решењима „технолошког упутства“ као и чињеницом да је уопште донето,  бивши судија Момчило Булатовић каже за „Дневник“ да је  достава  писмена у судским и управним поступцима, регулисана процесним  законима,  Закоником о кривичном поступку,  Законом парничном поступку, Законом о прекршајима ,Законом о извршењу и обезбеђењу и Законом о општем управном поступку, а закони се, како наглашава, не могу мењати технолошким  упутствима.

– Ово незаконито поступање у погледу достава тиче се свих јер се једним технолошким упутством руши закон, елементарни постулати који су  годинама установљени   процесним законима. То је једноставно један циркус који угрожава права и слободе грађана и  угрожава рад адвоката. Последице  накарадне примене  накрадног решења могу бити веома озбиљне по грађане јер се – наглашава  Булатовић- даје  могућност да  не знате, да не будете обавештени шта се ради у управном поступку у којем сте странка. У кривичном поступку може неко на основу овакве (не)доставе да протумачи да  избегавате пријем позива, да бежите, па да  одлуче да се ваше присуство обезбеди неком тежом мером. Можете да пропустите законом прописане рокове, у парници да изгубите озбиљне спрове, да  буду усвојени тужбени захтеви због вашег изостанка, да се против вас донесу пресуде због пропуштања .

Адвокат др Слободан Стојановић указује да се дешава и да достављач врати пошиљку, а да не остави  обавештење да је покушано достављање , односно  да напише да је пошиљку закуцао на врата, иако није, па грађанин или његов правни  заступник и не сазнају за позив за рочиште, главни претрес или за неку одлуку која може бити и  од животне важности.

-То не да је кршење људских права то је кршење цивилизације, да не кажем да је кршење људског ума да се сматра да сте примили нешто што нисте примили. То је противуставно, против разума, против свега-огорчен је Стојановић и истиче да   је велики број притужби адвоката због овакве (не)доставе, а да је и лично претрпео драстичне  последице.

Оваква врста “ефикасности” у достави пошиљки може умногоме представљати проблем за заштиту људских права у Србији, посебно права на правично и фер суђење, указала  је Адвокатска комора Србије још у време док је предводио Драгољуб Ђорђевић.

„Применом“ Технолошког упутства о пријему и уручењу судских писама”  потпуно без утицаја странке у поступку и супротно јасним императивним законским нормама о обавези личног достављања,  могу бити пропуштени многи преклузивни рокови, што може, како је навео Ђорђевић,  проузроковати несагледиве последице за грађане Србије.

Реаговала је и Адвокатска комора Војводине, као и  Адвокатска комора Београда, како крило које предводи Југослав Тинтор тако и друго које за председника признаје Владимира Гајића.

Адвокат Тинтор каже да  су се адвокатске коморе Београда и Србије, одмах обратиле дописима председнику  Високог савета судства, као и директору ЈП Пошта Србије, тражећи да   преиспитају своју одлуку да начин доставе судских писама уређују  путем технолошких упутстава имајући у виду да сами процесни закони јасно предвиђају процедуру доставе, те  указујући да се  закони се не могу мењати никаквим техничким  упутствима. Тинтор сматра да се новим решењем доставе по „технолошком упутству“  покушава постићи ефикасност у самом поступању, а да  ће се направити бројни и велики  проблеми  јер се потпуно пренебрегава да се  пошиљке  достављају   у радно време,  кад су адвокати углавном  на суђењима, а грађани  због својих пословних и приватних обавеза на разним странама.

Крајем прошле недеље је због „технолошког упутства“, одржан састанак  представника Високог савета судства и Адвокатске коморе  Србије.

Представница АКС у тим  разговорима  Зора Добричанин  Никодиновић  оцењује да се   кренуло  у добром смеру.

– Сагласни смо да ниједна пошиљка не може да се враћа пошиљаоцу одмах након покушане доставе и да  у свим поступцима  пошиљке пре враћања пошиљаоцима морају да   чекају примаоца у пошти пет дана као што је то  било и увек. Након што решимо проблем пријема поште, морамо  решити и новонастали проблем у вези пошиљки које ми шаљемо , а имајући у виду неприхватљиву нову  судску праксу  апелационих судова- наводи Добричанин Никодиновић и додаје да ће Адвокатска комора  Србије доставити  свој предлог измена текста „технолошког упуства“, у складу са Уставом Србије и већим процесним  законима.

– Раније  су биле најнормалније доставе тако што вам је, уколико сте одсутни, остављен  рок од пет дана да у матичној пошти преузмете пошиљку,  што је, по мени, одговарајући и довољно ефикасан начин. Сада имате ситуцију да вам се у зависности која је врста пошиљке практично  оставља обавештење да то можете  подићи  код пошиљаоца, па уколико вам стиже нека одлука  из суда у Нишу или у  Ужицу, ту пошиљку би морали да преузмете тамо, што је скопчано са несагледивим проблемима -наводи Тинтор –и додаје да   нико није дужан да седи на адреси свог боравишта или пословања  дванаест сати дневно не би ли сачекао неку пошиљку која би му могла бити упућена , а да је не може, као што је то било уобичајено, преузети  у најближој пошти..

То све се показује као  реалан проблем који драстично усложњава поступак доставе  иако на први поглед делује да га упрошћава. Потребно је,  сматра Тинтор, преиспитати „технолошко упутство“, да ли је уопште функционално уређивати начин доставе на такав начин , јер све што на кратке стазе олакшава доставу, на дуже стазе прави проблем у остварењу права грађана .

По Тинтору, само је краткорочан резулат то што ће се добити нека количина одлука у оквиру којих је нешто наводно уредно достављено, а у ствари адресанти нису примили пошиљке и нису  упознати са њиховом садржином  .

– Погледајте какве последице могу бити у кривичном поступку  у ситуацији  кад се некоме, на начин предвиђен „технолошким упутством“, покушава доставити нешто, где човек најнормалније живи свој живот , а испостави се као да избегава доставу, па  може да се нареди његово принудно довођење или одреди  притвор.

Извор: Дневник  https://www.dnevnik.rs/hronika/tema-dnevnika-problematicno-novo-resene-dostave-sudskih-poziva-31-01-2018

Пријатељи сајта