Савет за борбу против корупције сачинио Извештај о власничкој структури и контроли медија у Србији

Савет за борбу против корупције сачинио je Извештај о власничкој структури и контроли медија у Србији и доставио га 20. фебруара 2015. године Влади Републике Србије.

У Извештају се, како је саопштено, анализира власничка структура медија, власништво државе у медијима, контрола медија кроз различите моделе финансирања, функционисање регулаторних тела, као и феномени таблоидизације, цензуре и аутоцензуре. Савет је дао препоруке Влади за разрешење уочених проблема.

У току 2014. године Савет је, како се прецизира, послао дописе на адресе преко тридесет институција и прикупио обимну документацију на основу које је урађен Извештај о власничкој структури и контроли медија у Србији.

Савет за борбу против корупције као саветодавно тело Владе Републике Србије, од свог оснивања указује у својим извештајима на системску корупцију. Имајући у виду значај слободних медија у борби против корупције, Савет је 19. септембра 2011. године Влади Републике Србије доставио Извештај о притисцима и контроли медија у Србији. У том извештају Савет је указао на три кључна проблема: нетранспарентност медијског власништва, економски утицај државних институција на рад медија кроз различите типове буџетских давања, као и на проблем РТС-а који уместо јавног сервиса имао је улогу сервиса политичких странака и владајућих елита. Иако је округли сто на коме је извештај представљен био изузетно посећен, медији извештају нису посветили адекватну пажњу.

Такав став медија-пише у саопштењу- није обесхрабрио Савет, већ је Савет наставио да прати медијску ситуацију и да прикупља нове податке. Анализа медија је била и део Плана рада Савета претходних година.

Цео извештај прочитајте овде

Пријатељи сајта