Српско адвокатско друштво поднело притужбу на рад Извршног одељења Првог основног суда у Београду

Српско адвокатско друштво (САД) поднело је притужбу председнику Првог основног суда у Београду на рад Извршног одељења тог суда, пре свега у вези предмета у којима се Република Србија појављује као извршни дужник.

САД у притужби наводи да су уочили да се у предметима тог одељења у којима се Република Србија појављује као извршни дужник, поступа на начин за који сматрају „да се ради о незаконитом и неправилном раду тог суда, као државног органа, које има за циљ да фаворизује државу, као извршног дужника, у односу на извршне повериоце и незаконито пролонгира наплату потраживања према Републици Србији“.

„Последњих неколико месеци уочили смо да се у предметима Извршног одељења у којима се Република Србија појављује као извршни дужник, поступа на начин који није у складу са доскорашњом праксом тог одељења и за који нисмо пронашли законски основ.

Наиме, у наведеним предметима суд не поступа у року који је прописан императивном нормом ЗИО и не одлучује о предлогу за извршење у року од 5 радних дана, већ се прво обраћа извршном дужнику (нпр. Прекршајном суду у Београду, Вишем суду у Београду и сл.) са захтевом да се изјасни да ли је потраживање по извршној исправи исплаћено извршном повериоцу“, указује се, између осталог, у притужби Српског адвокатског друштва.

Извор: Боља aдвокатура

Пријатељи сајта