Тужилаштво о извештајима о приватизацији ,,Зобнатице“, ,,Беопетрола“…

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Савет за борбу против корупције обратио се Тужилаштву за организовани криминал 21. априла 2015. године, како би добио информације у којој фази поступка се налазе следећи извештаји Савета: Извештај о приватизацији ад ,,Зобнатица“, Извештај о приватизацији ДП ,,Застава ПЕС“- Сурдулица, Извештај о продаји имовине Вршачких винограда, Извештај о приватизацији ,,Беопетрола“ ад, Извештај о трговини електричном енергијом, Извештај о примарној приватизацији на примеру ,,Привредног саветника“ доо Београд и Извештај о анализи политичког утицаја на пословање Фонда за развој Републике Србије. Савет за борбу против корупције је поменуте извештаје доставио Тужилаштву током 2013. и 2014. године- наводи Савет у саопштењу, на свом сајту, у оквиру којег објављује и информације добијене од истражних органа.

„Савет за борбу против корупције је у одговору Тужилаштва за организовани криминал обавештен да Тужилаштво није имало законских основа за покретање поступка на основу извештаја о ,,Привредном саветнику“ јер се извештај односи на период од 1991. до 2000. године, па је наступила застарелост.

Тужилаштво је Извештај о анализи политичког утицаја на пословање Фонда за развој здружило са кривичном пријавом бившег министра привреде Саше Радуловића против Синише Малог, бившег саветника првог потпредседника Владе Србије и Слађане Бацковић због незаконитог поступања одговорних лица у Фонду за развој у поступку принудне наплате према друштву ,,Беохемија“. Тужилаштво је утврдило да нема законских основа за покретање кривичног гоњења против наведених лица јер нема законских обележја за кривична дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3 у вези става 1 КЗ, нити било ког другог кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности.

Савет је обавештен да је Извештај о приватизацији ад ,,Зобнатица“ здружен са кривичном пријавом коју су поднели мали акционари.

Провере о наводима из Извештаја о приватизацији ДП ,,Застава ПЕС“- Сурдулица вршила је ПУ Врање, а Тужилаштво од полиције још увек није добило извештај о токовима новца.

Саветов Извештај о продаји имовине ,,Вршачких винограда“ прослеђен је Служби за борбу против организованог криминала, која је водила истрагу о првој приватизацији предузећа ,,Вршачки виногради“.

Тужилаштво је од Министарства унутрашњих послова затражило провере података о поступку приватизације и докапитализације предузећа ,,Беопетрол“ ад, али Тужилаштво још увек није добило коначан извештај од МУП-а.

Наводе из Саветовог Извештаја о трговини електричном енергијом проверева Служба за борбу против организованог криминала. До сада је извршена провера документације коју су доставили ЈП ,,Електромрежа“, Пореска управа, Управа царина и трговци електричном енергијом, а тренутно се прикупљају информације о трговини електричном енергијом коју су вршили лиценцирани трговци“.

Извор: Сајт Савета за борбу против корупције

Пријатељи сајта