Tužilaštvo o izveštajima o privatizaciji ,,Zobnatice“, ,,Beopetrola“…

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije obratio se Tužilaštvu za organizovani kriminal 21. aprila 2015. godine, kako bi dobio informacije u kojoj fazi postupka se nalaze sledeći izveštaji Saveta: Izveštaj o privatizaciji ad ,,Zobnatica“, Izveštaj o privatizaciji DP ,,Zastava PES“- Surdulica, Izveštaj o prodaji imovine Vršačkih vinograda, Izveštaj o privatizaciji ,,Beopetrola“ ad, Izveštaj o trgovini električnom energijom, Izveštaj o primarnoj privatizaciji na primeru ,,Privrednog savetnika“ doo Beograd i Izveštaj o analizi političkog uticaja na poslovanje Fonda za razvoj Republike Srbije. Savet za borbu protiv korupcije je pomenute izveštaje dostavio Tužilaštvu tokom 2013. i 2014. godine- navodi Savet u saopštenju, na svom sajtu, u okviru kojeg objavljuje i informacije dobijene od istražnih organa.

„Savet za borbu protiv korupcije je u odgovoru Tužilaštva za organizovani kriminal obavešten da Tužilaštvo nije imalo zakonskih osnova za pokretanje postupka na osnovu izveštaja o ,,Privrednom savetniku“ jer se izveštaj odnosi na period od 1991. do 2000. godine, pa je nastupila zastarelost.

Tužilaštvo je Izveštaj o analizi političkog uticaja na poslovanje Fonda za razvoj združilo sa krivičnom prijavom bivšeg ministra privrede Saše Radulovića protiv Siniše Malog, bivšeg savetnika prvog potpredsednika Vlade Srbije i Slađane Backović zbog nezakonitog postupanja odgovornih lica u Fondu za razvoj u postupku prinudne naplate prema društvu ,,Beohemija“. Tužilaštvo je utvrdilo da nema zakonskih osnova za pokretanje krivičnog gonjenja protiv navedenih lica jer nema zakonskih obeležja za krivična dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3 u vezi stava 1 KZ, niti bilo kog drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Savet je obavešten da je Izveštaj o privatizaciji ad ,,Zobnatica“ združen sa krivičnom prijavom koju su podneli mali akcionari.

Provere o navodima iz Izveštaja o privatizaciji DP ,,Zastava PES“- Surdulica vršila je PU Vranje, a Tužilaštvo od policije još uvek nije dobilo izveštaj o tokovima novca.

Savetov Izveštaj o prodaji imovine ,,Vršačkih vinograda“ prosleđen je Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, koja je vodila istragu o prvoj privatizaciji preduzeća ,,Vršački vinogradi“.

Tužilaštvo je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražilo provere podataka o postupku privatizacije i dokapitalizacije preduzeća ,,Beopetrol“ ad, ali Tužilaštvo još uvek nije dobilo konačan izveštaj od MUP-a.

Navode iz Savetovog Izveštaja o trgovini električnom energijom provereva Služba za borbu protiv organizovanog kriminala. Do sada je izvršena provera dokumentacije koju su dostavili JP ,,Elektromreža“, Poreska uprava, Uprava carina i trgovci električnom energijom, a trenutno se prikupljaju informacije o trgovini električnom energijom koju su vršili licencirani trgovci“.

Izvor: Sajt Saveta za borbu protiv korupcije

Prijatelji sajta