Златна сиротица „Авала филм“

Avala_Film

ДОСИЈЕ: АВАЛА ФИЛМ

„Авала филм“ , највећа и најстарија филмска  кућа на просторима бивше СФРЈ, продата је из стечаја,  јавном аукцијом 22. априла 2015. године,  по почетној цени 980.349.988 динара, око 8 милиона евра, са свом имовином: 37  хектара земљишта   на београдском Кошутњаку ,  око 20 000 квадрата пословног простора под кровом и продуцентским и другим правима  која се односе на продукцију и копродукцију више од 200 играних и 400 документарних филмова, од првог филма „Славица“, снимљеног 1947, до последњег „Сенке успомена“, снимљеног у првој половини 2000. године.

Уместо државе, нови  газда „српског Холивуда“  је  мало позната француско –америчка фирма „Филмски пут ДОО Београд“ која се појавила као једини учесник на аукцији.

Купац је постао власник  непокретности Београду, у улици Кнеза Вишеслава бр. 88, на 37 хектара постојећи на к.п. 13516/1, 13516/4, 13514/2, уписани у лист КО Чукарица, а  објекте укупне површине од 20.000 квадратних метара пословног простора, како стоји у званичном проспекту, чине:  управна зграда површине 2.872 м2 , три атељеа 6.425 квадрата, студио 1.729, зграда тонског студија 1.944м2, зграда лабораторије 2.209м2, објекат декора 2.734м2, зграда глумачких апартмана 265м2, објекат за репортажна кола 600 м2, зграда аутосервиса 725 м2, магацин грађе 280м2, асфалтни путеви и паркинг 12.000 м2. Ту је и покретна имовина:канцеларијски намештај,  инвентар и филмска реквизита, разна опрема….

Нови власник је одмах добио и  сигуран приход од кирије бројних закупаца који су годинама уназад најмили пословни простор, а  током стечаја стечајном управнику-Агенцији за приватизацију су на име закупа плаћали око 6 милиона динара. (прилог:документ из 2012. године о закупцима пословног простора „Авала филма“- у стечају).

Привредни транзициони суноврат Србије потопио је и „Авала филм“, у којем је 23. маја 2011, после блокаде рачуна због дугова, покренут стечај ,а четири месеца касније је проглашено банкротство. На вапаје држави да спречи нестанак бившег продуцентског дива, проглашеног за предузеће посебног друштвеног значаја, који су се чули у време предстечајног поступка почетком 2011 године, није било одговора. Тако ни у јавности никад до краја није објашњено како је уопште на те гране спао „српски Холивуд” с имовином: од тридестак хектара земљишта и шума на београдском Кошутњаку и око 20 000 квадрата пословног простора под кровом

А, чинило се, такорећи, не тако давно, да је „Авали осигурана вечност јер је чак и у најтеже време деведесетих година прошлог века , опстала снимивши 22 филма , све звучне наслове попут „Ми нисмо анђели, „Боље од бекства“, „До коске“, „Пакет аранжман“ …. Тих година је, како је објашњавано, ради лакшег функционисања у условима међународних санкција уведених Србији,. припојена фирми „Југоекспорт“,кад је формирано АД “Југоекспорт Авала филм интернационал” с власничком структуром Југоекспорт: 51 одсто, а 49 одсто друштвени капитал.

Чак и после НАТО бомбардовања Србије 1999. године „Авала“ наставила да ради, па су под режисерском палицом Предрага Велиновића с пролећа 2000. године пале последње клапе „Сенке успомена“. Међутим, после петооктобарских промена 2000, само неколико месеци касније, у раљама транзиције чије су метастазе уништавале све у свим сегментима друштва и привреде, угасила се и прича о филмовима и о самој „Авала“. Ова филмска кућа је отад веома ретко помињана чак и о годишњицама кад су у амбијенту београдске „Синесите“ настала легендарна остварења „Скупљачи перја“, Сабирни центар“ , „Бановић Страхиња“, а у том студију су радо снимале и многе светске филмаџије, међу којима и прослављени Анджеј Вајда.

Практично се тек током 2005. године „Авала“ нашла у жижи јавности али накратко и због афере везане за покушај аранжмана спајања српског филмског гиганта с фирмом „Стадлукс инвестмент“ из Луксембурга која је требало да уложи 330.000 евра, а тај пројекат је осујећен. Наредних пола деценије се ништа није дешавало и почетком 2011, због блокаде рачуна која је трајала око две године, покренут је предстечајни поступак. Привредни суд у Београду је стечајни поступак покренуо 23. маја 2011, а за стечајног управника је одређена Агенција за приватизацију. Потом је стечајни судија , на основу Закона о стечају, донео решење о банкротству „Авала филма“ 14. септембра 2011.године с обзиром на то да у законском року од стране овлашћених предлагача није поднет ниједан план реорганизације! Банкротство подразумева продају целокупне имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, у циљу намирења поверилаца.

По решењу  Привредног суда у Београду  од  26. септембра 2012. године са ознаком 11. Ст. 139/11  којим је  стечајни судија усвојио коначну листу пријављених потраживања са укупно 119 субјеката од којих су 15 правна лица, највећа потраживања пријавили су:

Беобанка у стечају 15 958 508 динара, а што је  стечајни управник у  целини оспорило

Дунав осигурање  143 305 496 динара од чега је оспорено 89 877 420 динара

ЈКП Градска чистоћа Беогад  11 366 879 динара

ЈКП  Водовод и канализација 5 106 913 динара

Управа јавних прихода Града Београда 150 369 383 динара

Векта, Београд 13 019 621 динара

Министарство финансија Републике Србије 98 166 851

ЕПС 64 240 209

Филм 87 ДОО Београд 2 776 642 динара

Антибо Београд 17 486 423 динара , од чега је стечајни упрвник оспорио 12 096 722 динара

Делта видео Беогад 377 853 361 динара, а овај износ је у целини оспорио стечајни упрвник

Агенција Нолекс 815 602 динара

РТС  179 347 динара

Бивши запослени и друга физичка лица пријавили су потраживања у укупном износу од 39 283 860 динара.

Сва пријављена потраживања  по овом судском решењу  укупно износе нешто више од 900 милиона динара или око 7 500 000 евра.

12

Исечци из решења – пријављена потраживања правних лица

 По релевантним изворима, у економско финансијском извештају који је стечајни управник урадио за потребе првог поверилачког рочишта процењена је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 4.746.063.604 динара ! С друге стране, потраживања поверилаца су утврђена у износу од 488.624.980 динара, колико је признато, од укупно пријављених 900.104.746, јер је оспорено око половине тог износа и покренути су спорови чија је вредност 412.083.881 динара

Подаци о стечају, рецимо, из октобра 2012. показавила су да је “Авала” током тог поступка лепо приходује, у то време, месечно безмало 6 милиона динара, око 60 000 евра, по основу кирије коју је у то врме од закупаца убирала од издавања пословног простора ! У званичној информацији од 11. 10. 2012, којом располажемо, наводи се да је „предузето све, у складу с обавезом стечајног управника да увећава стечајну масу, као и у циљу рашчишћавања и утврђивања имовинско – правних односа , те сређивања арфива и пописивање архивске грађе.

По именовању, стечајни управник је о затеченом стању констатовао да “Авала филм нема правилник о архивирању, нема копије видеограма, нема документацију о филмовима , класификацију културних добара, сређене магацине са реквизитима и друго”. Због тога је, наводи се , “стечајни управник ангажовао професионалног архивара који је урадио правилник о архивирању, добио на то сагалсност Архива Србије, пописао и средио целокупну архиву и са Кинотеком утврдио шта из богатог арсенала „Авала филм“,представља културно добро и све то поверио Кинотеци на чување да коначног решења ”.

Главни затечени проблем је што углавном не постоји имовинско правна документација о некретнинама, па треба утврдити шта је власништво „Авале“ и уписати га у јавне књиге, а сви ти претходни поступци ће узроковати и кашњење с продајом „Авала филма“. Након комплетирања имовинско – правне документације и провере података везаних за Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, а пре продаје, биће извршена процена имовине од стране овлашћених проценитеља.

-Такође, утврђено је да је укупни бруто фонд за плате пре стечаја износио 3.617.964 динара, а стечајни управник је у току 2012, од закупа остваривао нето месечни приход од 5.986.770 динара-открива наш извор. На наведен износ закупа фактуришу се трошкови ПДВ, струје, воде, пореза , земљарине други. У првих 16 месеци стечајног поступка , од наплаћених потраживања „Авала филма“ и закупа, стечајни управник је извршио делимичну деобу и исплатио повериоце првог исплатног реда-заостале обавезе према запосленима из периода пре отварања стечаја, минималне зараде за неисплаћених 12 плата и 24 месеца доприноса за доприноса за пензијскои инвалидско осигурање, у износу 22.382.275 динара !. Рекапиталуција о стању средстава током стечаја на дан 1. октобра .2012 године гласила је : орочена средства 35.000.000 динара (око 360 000 евра) , на текућем рачуну готовина 3.729.167 динара ) , месечно 4.074.096 динара (око 40 000 евра) увећање стечајне масе (приход од закупа – трошкови)!- подвлачи стечајни управник, такође у информцији од 11.10.2012.године.

„Завршено је архивирање, припрема се процена видеограма ради продаје, предузимају се активности у циљу рашчишћавања и утврђивања имовинско – правних односа на непокретностима-објектима и земљишту на локацији у Улици кнеза Вишеслава бр. 88, у Београду, на катастарским парцелама бр.13514/1, 13516/1, 13514/2, 13516/4 КО Чукарица Београд-2.с обзиром на то да је стечајни управник преузео имовину која није уписана у јавне књиге.

На четири парцеле постоје чак 44 објекта различите намене: три атељеа 6.425 квадрата, студио 1.729, зграда тонског студија 1.944м2, зграда лабораторије 2.209м2, објекат декора 2.734м2, зграда глумачких апартмана 265м2, управна зграда површине 2.872 м2 , објекат за репортажна кола 600 м2, зграда аутосервиса 725 м2, асфалтни пут , паркинг од чак 12 000 квадрата, магацини … Регулисање имовинско-правних односа подразумева да се у корист “Југоекспорт Авал филм интернатионал” а.д. у стечају спроведе укњижба права коришћења и права својине на земљишту и изграђеним објектима, конверзија права коришћења на изграђеном земљишту у право својине, као и евидентирање и упис целокупне непокретне имовине у Катастру непокретности. Потребно је и с Телевизијом Београд постићи договор о парцели на којој оба предузећа имају некретнине, али није уписан корисник земљишта.

На крају стечајног пута фигурирају само две опције, једнако реалне –или продаја стечајног дужника као правног лица или продаја имовине по одвојеним целинама, али одлука о томе још није донета. ,а досад се нису појавили потенцијални купци. За сада је „Авала филм“ још увек, стицајем околности, на неки начин, нетакнута и могла би бити спасена, кад би држава за то имала воље.

Трошкови стечаја

Кад је реч о трошковима стечајног поступка, у писаној информацији од 11.10.2012. предочени су подаци, цитирамо :Стварни месечни трошкови износе 1.250.000 динара и иду на терет стечајне масе:судски трошкови, прелиминарна награда и накнада стечајном управнику, обезбеђење и осигурање имовине, накнаде ангажованим стручним лицима у стечајном поступку по уговору о делу, паушална накнада ангажованом адвокату, текуће одржавање. Иначе, 90 одсто од 4.000.000 динара просечних месечних трошкова које чине издаци за комуналне услуге, рефундира се од закупаца, као и 90 процената од 1.500.000 динара просечних месечних трошкова за утрошену струју, накнаду за градско грађевинско земљиште и трошкове телефона, док се од купаца рефундира 1.250.000 динара ПДВ- а по основу издатих фактура“.

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕЧАЈУ ОД 11.10.2012. године

– Решењем Привредног суда у Београду, од 23.05.2011. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником JUGOEKSPORT AVALA FILM INTERNATIONAL А.Д. у стечају, из Београда.

За стечајног управника именована је Агенција за приватизацију-Центар за стечај

– Стечајни судија Привредног суда у Београду донео је решење о банкротству (од 14.09.2011.године) што подразумева продају целокупне имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, у циљу намирења поверилаца.

Прилог: Решење о банкротству• Стечајни управник је затекао стање да „Авала филм“ нема правилник о архивирању, нема копије видеограма, нема документацију о филмовима , класификацију културних добара, сређене магацине са реквизитима итд.

  • Стечајни управник је ангажовао професионалног архивара који је урадио правилник о архивирању, добио на то сагалсност Архива Србије, пописао и средио целокупну архиву и са КИНОТЕКОМ утврдио шта из богатог арсенала „Авала филм“,представља културно добро и све то поверио КИНОТЕЦИ на чување да коначног решења
  • Такође смо утврдили да је укупни бруто фонд за плате пре стечаја износио 3.617.964,01 динар а стечајни управник само од закупа има нето месечни приход од 5.986.770,10 динара
  • Да ће се каснити са продајом „Авала филм-а“, јер пре продаје треба утврдити шта је власништво „Авала филм-а“ и власништво уписати у јавне књиге. То практично значи да углавном не постоји имовинско правна документација о некретнинама Авала филма (погледати тачку 4)

2. Како је опредељен модел стечаја?

Модел се опредељује да би се на најбржи и најбољи начин остварио циљ стечаја, а који је дефинисан у члану 2. Закона о стечају:

Циљ стечаја јесте најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остварењем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине.

Решење о банкротству је донето на основу члана 131. став 1 тачка 5. Закона о стечају, с обзиром на то да у законском року од стране овлашћених предлагача није поднет ниједан план реорганизације.0

3. У којој фази је стечајни поступак у овом тренутку? (октобар 2012)

  • Од наплаћених потраживања и закупа, стечајни управник је Извршио делимичну деобу и исплатио повериоце 1. Исплатног реда (минималне зараде за последњих 12 месеци, пре отварања стечаја и 24 месеца доприноса за ПИО),
  • Завршено архивирање,
  • Припрема се процена видеограма ради продаје,
  • Предузимају се активности у циљу рашчишћавања и утврђивања имовинско – правних односа на непокретностима (објекти и земљиште) на локацији – Улица Кнеза Вишеслава бр. 88, у Београду, с обзиром на то да је стечајни управник преузео имовину која није уписана у јавне књиге.

Конкретно ради са на следећој имовинско-правној документацији (преписан пројектни задатак за сређивање имовинско-правне докумнтације):

Регулисање имовинско-правних односа на локацији у ул. Кнеза Вишеслава бр. 88, у Београду, што подразумева да се у корист “Jugoexport Avala Film International” а.д. у стечају спроведе: укњижба права коришћења и права својине на земљишту и изграђеним објектима, конверзија права коришћења на изграђеном земљишту у право својине, као и евидентирање и упис целокупне непокретне имовине у јавним књигама тј. Катастру непокретности, постојеће на катастарским парцелама бр.13514/1, 13516/1, 13514/2, 13516/4 КО Чукарица Београд-2.

А.) На кат парцели бр. 13514/1 КО Чукарица, Лист непокретности бр. 1963 КО Београд-2

Укњижено је право коришћења у корист стечајног дужника, исто треба конвертовати у право својине на изграђеном земљишту без накнаде, након завршетка поступака, по појединачно обављеним уписама права власништва на постојећим објектима на парцели.

На парцели постоји укупно, према стању у Катастру, 3 објекта, према фактичком стању исто (не рачунају се надстрешнице и дрвена барака), с тим што су објекти дограђени. На истима није укњижено право власништва, а за држаоца су уписани садашњи закупци или је уписана Република Србија.

Објекат бр. 1 односно бр. 50 (објекат дограђен-држалац „МС Инжињеринг“), Објекат Ваш бр. 52 (објекат-радионица) који није геодетски снимљен, односно, Према Катастру, за објекат бр. 1 тј. Ваш бр. 50 и објекат Ваш бр. 52, треба извршити геодетско снимање објеката, регулисати упис власништва, брисати уписаног држаоца „МС Инжињеринг“ и „Атос Комерц“ и извршити, по укњижби тј. упису својине на објектима, конверзију права коришћења на изграђеном земљишту у право својинe.

Б.) На кат. парцели бр. 13516/1 КО Чукарица, Лист непокретности бр. 1963 КО Београд-2

Укњижено је право коришћења, исто треба конвертовати у право својине на изграђеном земљишту без накнаде, након завршетка поступака по појединачно обављеним уписима права власништва на постојећим објектима на парцели.

На парцели постоји укупно, према стању у Катастру, 21 објекат, према фактичкомс стању постоји 25 објеката, на истима није укњижено право власништва, а за држаоца је уписан Наручилац посла и то, према стању у Катастру, на следећим објектима :

-објекту бр. 7 (Ваш бр. 06 тонски студио); објекту бр. 8 (Ваш бр. 13 Магацин 1); објекту бр. 9 (Ваш бр. 17 Гаража 1); објекту бр. 10 (Ваш бр. 09 Хала Декора); објекту бр. 11 (Ваш бр. 10 Аутосервис 2); објекту бр. 12 (Ваш бр. 12 Зграда Гараже репортажних кола); Објекту бр. 13 (Ваш бр. 18 и бр. 19 Надстрешница и Магацин на плацу грађе); објекту бр. 14 (Ваш бр. 16 Гаража 2); објекту бр. 15 (Ваш бр. 11 Аутосервис 1); објекту бр. 16 (Ваш бр. 14 Барака на плацу грађе); објекту бр. 17 (Ваш бр. 15 Барака 3); објекту бр. 19 (Ваш бр. 58 Пословни објекат новоизграђен); објекту бр. 20 (Ваш бр. 20 Магацин грађе); објекту бр. 21 (Ваш бр. 21 Барака „Фундуса“); објекту бр. 9 (Ваш бр. 17 Гаража 2);

-На објекту бр. 1 (Ваш бр. 02 Атеље 1); објекту бр. 2 (Ваш бр. 08 Декор); објекту бр. 3 (Ваш бр. 07 Лабораторија); објекту бр. 5 (Ваш бр. 57 Објекат Новоизграђен); објекту бр. 6 (Ваш бр. 44 Помоћни објекат); није укњижено право власништва нити је утврђен држалац непокретности или је за истог уписан закупац (За објекат бр. 5-Ваш бр. 57 СЗР „Синђелић Драган“).

На свим наведеним објектима треба извршити укњижбу тј. упис права власништва, односно упис као држаоца непокретности и брисање уписног закупца као држаоца.

В.) На кат. парцели бр. 13514/2 КО Чукарица, Лист непокретности бр. 2402 КО Београд-2

На парцели према стању у Катастру, постоји 6 објеката и то

објекат бр. 3 (Ваш бр. 05 Студио 7);

објекат бр. 4 (Ваш бр. 04 Атеље 5);

објекат бр. 5 (Ваш бр. 60 Објекат „Гранпер“ новоизграђени-држалац „Гранпер“);

објекат бр. 6 (Ваш бр. 61 Магацинска хала „Гранпер“ новоизграђен-држалац „Гранпер“);

објекат бр. 7 (Ваш бр. 22 Брака Соко 1);

објекат бр. 8 (Ваш бр. 23 Барака Соко 2) су објекти на којима није укњижено право власништва, а за држаоца непокретности је уписан или садашњи закупац, или исти није утврђен.

За наведене објекте треба извршити упис права власништва и држаоца, а брисати уписаног закупца као држаоца наведених објеката.

Према фактичком стању на парцели постоји још 3 објекта и то :

Ваш бр. 26 (Пиротехника), Ваш бр. 40 (Магацин и бункер пиротехнике) и Ваш бр. 49 (Објекат новоизграђен), који нису геодетски снимљени па према томе не постоје у катастарском операту.

Наведене објекте могуће је геодетски снимити и пријавити катастру и уколико за исте постоје грађевинске исправе, могуће је укњижити право власништва или у противном, бар уписати, као држаоца.

Г.) На кат. парцели бр. 13516/4 КО Чукарица, Лист непокретности бр. 2402 КО Београд-2

На парцели постоји, према стању у Катастру и према фактичком стању, укупно 7 објеката и то :

објекат бр. 2 (Ваш бр. 03 Атеље 4) је без уписа власника и држаоца;

објекат бр. 4 (Ваш бр. 01 Управна зграда) је без уписа власника и држаоца;

објекат бр. 5 (Ваш бр. 24 Зграда глумачких апартмана) је без уписа власника и држаоца;

објекат бр. 6 (Ваш бр. 43 Трафо станица) је без уписа власника и држаоца а објекти бр. 7, 8 и бр. 9 су помоћни објекти.

За наведене објекте бр. 2, бр. 4 и бр. 5, треба извршити упис права власништва и држаоца непокретности.

Д.) напред (од А. До Г.) су наведене активности на парцелама на којима се налазе објекти, а посебан списак активности постоји за парцеле без објеката.

Е.) Потребно је са Телевизијом Београд постићи договор о парцели на којој оба предузећа имају некретнине, али у јавним књигама није уписан корисник земљишта.

4. Каква је власничка структура у „Авала-филму“?

Власничка структура стечајног дужника:

  • 51% Акцијски капитал (“YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ ДД у стечају
  • 49% друштвени капитал

5. Колика је процењена укупна вредност имовине Авала филма?

– Стечајни управник је у Економско финансијском извештају урађеном за потребе првог поверилачког рочишта проценио ликвидациону вредност имовине стечајног дужника на износ од 4.746.063.604,00 динара.

– након комплетирања имововинско – правне документације и провере података везаних за Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, а пре продаје, извршиће се процена имовине од стране овлашћених проценитеља.

6. Колики је укупан износ пријављених потраживања поверилаца и ко су највећи повериоци?

– Укупна пријављена потраживања износе: 900.104.746,00 динара

– Укупна утврђена потраживања износе: 488.624.980,00 динара

– Укупна оспорена потраживања износе: 451.489.766,00 динара

– Покренути су спорови чија је вредност 412.083.881,50 динара

Прилог: Решење суда о листи потраживања

7. Јесу ли поједини велики повериоци у међувремену продали своја потраживања?

– На основу обавештења једног повериоца које је достављено суду и стечајном управнику своје потраживање продала је Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад, из Београда, у целости. За друге случајеве стечајни управник нема сазнања.

8. Рентира ли се простор „Авала филма“, колико има закупаца, о којим фирмама је реч и колике приходе „Авала филм“ по основу закупа остварује – месечно, односно, укупно на годишњем нивоу?

Обавеза стечајног управника је да увећава стечајну масу. Месечни нето приход од закупа, на дан 1.10.2012 године, је 5.986.770,10 динара. На наведен износ закупа фактуришу се трошкови : ПДВ, струје, воде, пореза , земљарине итд.

– Закупци уредно измирује своје обавезе.

Прилог: Списак закупаца

9. Колики су просечни месечни трошкови стечајног поступка, из којих средстава се намирују и колики су укупни трошкови стечаја током првих 15 месеци од 23 маја 2011, кад је отворен ?

– 1.250.000,00 динара стварни месечни трошкови који иду на терет стечајне масе (судски трошкови, прелиминарна награда и накнада стечајном управнику, обезбеђење и осигурање имовине, накнаде ангажованим стручним лицима у стечајном поступку по уговору о делу, паушална накнада ангажованом адвокату, текуће одржавање )

– 90% од 4.000.000,00 динара просечних месечних трошкова се рефундира од закупаца, а чине их трошкови комуналних услуга (вода, канализација, градска чистоћа),

-90% од 1.500.000,00 динара просечних месечних трошкова се рефундира од закупаца, а чине их потрошња струје, накнада за градско грађевинско земљиште и трошкови телефона.

– 1.250.000 динара ПДВ по основу издатих фактура се рефундира од купаца.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА О СТАЊУ СРЕДСТАВА:октобар 2012

– 22.382.275,00 динара исплаћени повериоци (1. и 2. исплатни ред)

– 35.000.000,00 динара орочена средства на рачуну 1.10.2012 године

– 3.729.167,84 динара готовина на текућем рачуну 09.10.2012.год.

– 4.074.096,00 динара месечно увећање стечајне масе (приход од закупа – трошкови)

НАПОМЕНА: До 15.10.2012 године, није продавана имовина стечајног дужника и целокупни приход потиче од наплате закупа и потраживања.

10. Да ли се, у оквиру стечаја планира продаја „Авала филма“ као правног лица-стечајног дужника?

Продаја стечајног дужника као правног лица или продаја имовине по одвојеним целинама фигурирају као једнако реалне опције. Одлука о томе још није донета.

До сада се нису појавили потенцијални купци заинтересовани за куповину стечајног дужника као правног лица.

11. Каква је судбина бивших запослених?

– Свим запосленим (82) је престао радни однос са даном отварања стечајног поступка, у складу са одредбама чл. 77. Закона о стечају. По добијању решења о отказу уговора о раду, сви су се пријавили надлежној филијали Националне службе за запошљавање ради остваривања социјалних права по том основу.

resenje1

resenje1

Пријатељи сајта