Zlatna sirotica „Avala film“

Avala_Film

DOSIJE: AVALA FILM

„Avala film“ , najveća i najstarija filmska  kuća na prostorima bivše SFRJ, prodata je iz stečaja,  javnom aukcijom 22. aprila 2015. godine,  po početnoj ceni 980.349.988 dinara, oko 8 miliona evra, sa svom imovinom: 37  hektara zemljišta   na beogradskom Košutnjaku ,  oko 20 000 kvadrata poslovnog prostora pod krovom i producentskim i drugim pravima  koja se odnose na produkciju i koprodukciju više od 200 igranih i 400 dokumentarnih filmova, od prvog filma „Slavica“, snimljenog 1947, do poslednjeg „Senke uspomena“, snimljenog u prvoj polovini 2000. godine.

Umesto države, novi  gazda „srpskog Holivuda“  je  malo poznata francusko –američka firma „Filmski put DOO Beograd“ koja se pojavila kao jedini učesnik na aukciji.

Kupac je postao vlasnik  nepokretnosti Beogradu, u ulici Kneza Višeslava br. 88, na 37 hektara postojeći na k.p. 13516/1, 13516/4, 13514/2, upisani u list KO Čukarica, a  objekte ukupne površine od 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, kako stoji u zvaničnom prospektu, čine:  upravna zgrada površine 2.872 m2 , tri ateljea 6.425 kvadrata, studio 1.729, zgrada tonskog studija 1.944m2, zgrada laboratorije 2.209m2, objekat dekora 2.734m2, zgrada glumačkih apartmana 265m2, objekat za reportažna kola 600 m2, zgrada autoservisa 725 m2, magacin građe 280m2, asfaltni putevi i parking 12.000 m2. Tu je i pokretna imovina:kancelarijski nameštaj,  inventar i filmska rekvizita, razna oprema….

Novi vlasnik je odmah dobio i  siguran prihod od kirije brojnih zakupaca koji su godinama unazad najmili poslovni prostor, a  tokom stečaja stečajnom upravniku-Agenciji za privatizaciju su na ime zakupa plaćali oko 6 miliona dinara. (prilog:dokument iz 2012. godine o zakupcima poslovnog prostora „Avala filma“- u stečaju).

Privredni tranzicioni sunovrat Srbije potopio je i „Avala film“, u kojem je 23. maja 2011, posle blokade računa zbog dugova, pokrenut stečaj ,a četiri meseca kasnije je proglašeno bankrotstvo. Na vapaje državi da spreči nestanak bivšeg producentskog diva, proglašenog za preduzeće posebnog društvenog značaja, koji su se čuli u vreme predstečajnog postupka početkom 2011 godine, nije bilo odgovora. Tako ni u javnosti nikad do kraja nije objašnjeno kako je uopšte na te grane spao „srpski Holivud” s imovinom: od tridestak hektara zemljišta i šuma na beogradskom Košutnjaku i oko 20 000 kvadrata poslovnog prostora pod krovom

A, činilo se, takoreći, ne tako davno, da je „Avali osigurana večnost jer je čak i u najteže vreme devedesetih godina prošlog veka , opstala snimivši 22 filma , sve zvučne naslove poput „Mi nismo anđeli, „Bolje od bekstva“, „Do koske“, „Paket aranžman“ …. Tih godina je, kako je objašnjavano, radi lakšeg funkcionisanja u uslovima međunarodnih sankcija uvedenih Srbiji,. pripojena firmi „Jugoeksport“,kad je formirano AD “Jugoeksport Avala film internacional” s vlasničkom strukturom Jugoeksport: 51 odsto, a 49 odsto društveni kapital.

Čak i posle NATO bombardovanja Srbije 1999. godine „Avala“ nastavila da radi, pa su pod režiserskom palicom Predraga Velinovića s proleća 2000. godine pale poslednje klape „Senke uspomena“. Međutim, posle petooktobarskih promena 2000, samo nekoliko meseci kasnije, u raljama tranzicije čije su metastaze uništavale sve u svim segmentima društva i privrede, ugasila se i priča o filmovima i o samoj „Avala“. Ova filmska kuća je otad veoma retko pominjana čak i o godišnjicama kad su u ambijentu beogradske „Sinesite“ nastala legendarna ostvarenja „Skupljači perja“, Sabirni centar“ , „Banović Strahinja“, a u tom studiju su rado snimale i mnoge svetske filmadžije, među kojima i proslavljeni Andžej Vajda.

Praktično se tek tokom 2005. godine „Avala“ našla u žiži javnosti ali nakratko i zbog afere vezane za pokušaj aranžmana spajanja srpskog filmskog giganta s firmom „Stadluks investment“ iz Luksemburga koja je trebalo da uloži 330.000 evra, a taj projekat je osujećen. Narednih pola decenije se ništa nije dešavalo i početkom 2011, zbog blokade računa koja je trajala oko dve godine, pokrenut je predstečajni postupak. Privredni sud u Beogradu je stečajni postupak pokrenuo 23. maja 2011, a za stečajnog upravnika je određena Agencija za privatizaciju. Potom je stečajni sudija , na osnovu Zakona o stečaju, doneo rešenje o bankrotstvu „Avala filma“ 14. septembra 2011.godine s obzirom na to da u zakonskom roku od strane ovlašćenih predlagača nije podnet nijedan plan reorganizacije! Bankrotstvo podrazumeva prodaju celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica, u cilju namirenja poverilaca.

Po rešenju  Privrednog suda u Beogradu  od  26. septembra 2012. godine sa oznakom 11. St. 139/11  kojim je  stečajni sudija usvojio konačnu listu prijavljenih potraživanja sa ukupno 119 subjekata od kojih su 15 pravna lica, najveća potraživanja prijavili su:

Beobanka u stečaju 15 958 508 dinara, a što je  stečajni upravnik u  celini osporilo

Dunav osiguranje  143 305 496 dinara od čega je osporeno 89 877 420 dinara

JKP Gradska čistoća Beogad  11 366 879 dinara

JKP  Vodovod i kanalizacija 5 106 913 dinara

Uprava javnih prihoda Grada Beograda 150 369 383 dinara

Vekta, Beograd 13 019 621 dinara

Ministarstvo finansija Republike Srbije 98 166 851

EPS 64 240 209

Film 87 DOO Beograd 2 776 642 dinara

Antibo Beograd 17 486 423 dinara , od čega je stečajni uprvnik osporio 12 096 722 dinara

Delta video Beogad 377 853 361 dinara, a ovaj iznos je u celini osporio stečajni uprvnik

Agencija Noleks 815 602 dinara

RTS  179 347 dinara

Bivši zaposleni i druga fizička lica prijavili su potraživanja u ukupnom iznosu od 39 283 860 dinara.

Sva prijavljena potraživanja  po ovom sudskom rešenju  ukupno iznose nešto više od 900 miliona dinara ili oko 7 500 000 evra.

12

Isečci iz rešenja – prijavljena potraživanja pravnih lica

 Po relevantnim izvorima, u ekonomsko finansijskom izveštaju koji je stečajni upravnik uradio za potrebe prvog poverilačkog ročišta procenjena je likvidaciona vrednost imovine stečajnog dužnika na iznos od 4.746.063.604 dinara ! S druge strane, potraživanja poverilaca su utvrđena u iznosu od 488.624.980 dinara, koliko je priznato, od ukupno prijavljenih 900.104.746, jer je osporeno oko polovine tog iznosa i pokrenuti su sporovi čija je vrednost 412.083.881 dinara

Podaci o stečaju, recimo, iz oktobra 2012. pokazavila su da je “Avala” tokom tog postupka lepo prihoduje, u to vreme, mesečno bezmalo 6 miliona dinara, oko 60 000 evra, po osnovu kirije koju je u to vrme od zakupaca ubirala od izdavanja poslovnog prostora ! U zvaničnoj informaciji od 11. 10. 2012, kojom raspolažemo, navodi se da je „preduzeto sve, u skladu s obavezom stečajnog upravnika da uvećava stečajnu masu, kao i u cilju raščišćavanja i utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa , te sređivanja arfiva i popisivanje arhivske građe.

Po imenovanju, stečajni upravnik je o zatečenom stanju konstatovao da “Avala film nema pravilnik o arhiviranju, nema kopije videograma, nema dokumentaciju o filmovima , klasifikaciju kulturnih dobara, sređene magacine sa rekvizitima i drugo”. Zbog toga je, navodi se , “stečajni upravnik angažovao profesionalnog arhivara koji je uradio pravilnik o arhiviranju, dobio na to sagalsnost Arhiva Srbije, popisao i sredio celokupnu arhivu i sa Kinotekom utvrdio šta iz bogatog arsenala „Avala film“,predstavlja kulturno dobro i sve to poverio Kinoteci na čuvanje da konačnog rešenja ”.

Glavni zatečeni problem je što uglavnom ne postoji imovinsko pravna dokumentacija o nekretninama, pa treba utvrditi šta je vlasništvo „Avale“ i upisati ga u javne knjige, a svi ti prethodni postupci će uzrokovati i kašnjenje s prodajom „Avala filma“. Nakon kompletiranja imovinsko – pravne dokumentacije i provere podataka vezanih za Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, a pre prodaje, biće izvršena procena imovine od strane ovlašćenih procenitelja.

-Takođe, utvrđeno je da je ukupni bruto fond za plate pre stečaja iznosio 3.617.964 dinara, a stečajni upravnik je u toku 2012, od zakupa ostvarivao neto mesečni prihod od 5.986.770 dinara-otkriva naš izvor. Na naveden iznos zakupa fakturišu se troškovi PDV, struje, vode, poreza , zemljarine drugi. U prvih 16 meseci stečajnog postupka , od naplaćenih potraživanja „Avala filma“ i zakupa, stečajni upravnik je izvršio delimičnu deobu i isplatio poverioce prvog isplatnog reda-zaostale obaveze prema zaposlenima iz perioda pre otvaranja stečaja, minimalne zarade za neisplaćenih 12 plata i 24 meseca doprinosa za doprinosa za penzijskoi invalidsko osiguranje, u iznosu 22.382.275 dinara !. Rekapitalucija o stanju sredstava tokom stečaja na dan 1. oktobra .2012 godine glasila je : oročena sredstva 35.000.000 dinara (oko 360 000 evra) , na tekućem računu gotovina 3.729.167 dinara ) , mesečno 4.074.096 dinara (oko 40 000 evra) uvećanje stečajne mase (prihod od zakupa – troškovi)!- podvlači stečajni upravnik, takođe u informciji od 11.10.2012.godine.

„Završeno je arhiviranje, priprema se procena videograma radi prodaje, preduzimaju se aktivnosti u cilju raščišćavanja i utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima-objektima i zemljištu na lokaciji u Ulici kneza Višeslava br. 88, u Beogradu, na katastarskim parcelama br.13514/1, 13516/1, 13514/2, 13516/4 KO Čukarica Beograd-2.s obzirom na to da je stečajni upravnik preuzeo imovinu koja nije upisana u javne knjige.

Na četiri parcele postoje čak 44 objekta različite namene: tri ateljea 6.425 kvadrata, studio 1.729, zgrada tonskog studija 1.944m2, zgrada laboratorije 2.209m2, objekat dekora 2.734m2, zgrada glumačkih apartmana 265m2, upravna zgrada površine 2.872 m2 , objekat za reportažna kola 600 m2, zgrada autoservisa 725 m2, asfaltni put , parking od čak 12 000 kvadrata, magacini … Regulisanje imovinsko-pravnih odnosa podrazumeva da se u korist “Jugoeksport Aval film international” a.d. u stečaju sprovede uknjižba prava korišćenja i prava svojine na zemljištu i izgrađenim objektima, konverzija prava korišćenja na izgrađenom zemljištu u pravo svojine, kao i evidentiranje i upis celokupne nepokretne imovine u Katastru nepokretnosti. Potrebno je i s Televizijom Beograd postići dogovor o parceli na kojoj oba preduzeća imaju nekretnine, ali nije upisan korisnik zemljišta.

Na kraju stečajnog puta figuriraju samo dve opcije, jednako realne –ili prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ili prodaja imovine po odvojenim celinama, ali odluka o tome još nije doneta. ,a dosad se nisu pojavili potencijalni kupci. Za sada je „Avala film“ još uvek, sticajem okolnosti, na neki način, netaknuta i mogla bi biti spasena, kad bi država za to imala volje.

Troškovi stečaja

Kad je reč o troškovima stečajnog postupka, u pisanoj informaciji od 11.10.2012. predočeni su podaci, citiramo :Stvarni mesečni troškovi iznose 1.250.000 dinara i idu na teret stečajne mase:sudski troškovi, preliminarna nagrada i naknada stečajnom upravniku, obezbeđenje i osiguranje imovine, naknade angažovanim stručnim licima u stečajnom postupku po ugovoru o delu, paušalna naknada angažovanom advokatu, tekuće održavanje. Inače, 90 odsto od 4.000.000 dinara prosečnih mesečnih troškova koje čine izdaci za komunalne usluge, refundira se od zakupaca, kao i 90 procenata od 1.500.000 dinara prosečnih mesečnih troškova za utrošenu struju, naknadu za gradsko građevinsko zemljište i troškove telefona, dok se od kupaca refundira 1.250.000 dinara PDV- a po osnovu izdatih faktura“.

INFORMACIJA O STEČAJU OD 11.10.2012. godine

– Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, od 23.05.2011. godine, otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom JUGOEKSPORT AVALA FILM INTERNATIONAL A.D. u stečaju, iz Beograda.

Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za privatizaciju-Centar za stečaj

– Stečajni sudija Privrednog suda u Beogradu doneo je rešenje o bankrotstvu (od 14.09.2011.godine) što podrazumeva prodaju celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica, u cilju namirenja poverilaca.

Prilog: Rešenje o bankrotstvu• Stečajni upravnik je zatekao stanje da „Avala film“ nema pravilnik o arhiviranju, nema kopije videograma, nema dokumentaciju o filmovima , klasifikaciju kulturnih dobara, sređene magacine sa rekvizitima itd.

  • Stečajni upravnik je angažovao profesionalnog arhivara koji je uradio pravilnik o arhiviranju, dobio na to sagalsnost Arhiva Srbije, popisao i sredio celokupnu arhivu i sa KINOTEKOM utvrdio šta iz bogatog arsenala „Avala film“,predstavlja kulturno dobro i sve to poverio KINOTECI na čuvanje da konačnog rešenja
  • Takođe smo utvrdili da je ukupni bruto fond za plate pre stečaja iznosio 3.617.964,01 dinar a stečajni upravnik samo od zakupa ima neto mesečni prihod od 5.986.770,10 dinara
  • Da će se kasniti sa prodajom „Avala film-a“, jer pre prodaje treba utvrditi šta je vlasništvo „Avala film-a“ i vlasništvo upisati u javne knjige. To praktično znači da uglavnom ne postoji imovinsko pravna dokumentacija o nekretninama Avala filma (pogledati tačku 4)

2. Kako je opredeljen model stečaja?

Model se opredeljuje da bi se na najbrži i najbolji način ostvario cilj stečaja, a koji je definisan u članu 2. Zakona o stečaju:

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarenjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

Rešenje o bankrotstvu je doneto na osnovu člana 131. stav 1 tačka 5. Zakona o stečaju, s obzirom na to da u zakonskom roku od strane ovlašćenih predlagača nije podnet nijedan plan reorganizacije.0

3. U kojoj fazi je stečajni postupak u ovom trenutku? (oktobar 2012)

  • Od naplaćenih potraživanja i zakupa, stečajni upravnik je Izvršio delimičnu deobu i isplatio poverioce 1. Isplatnog reda (minimalne zarade za poslednjih 12 meseci, pre otvaranja stečaja i 24 meseca doprinosa za PIO),
  • Završeno arhiviranje,
  • Priprema se procena videograma radi prodaje,
  • Preduzimaju se aktivnosti u cilju raščišćavanja i utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima (objekti i zemljište) na lokaciji – Ulica Kneza Višeslava br. 88, u Beogradu, s obzirom na to da je stečajni upravnik preuzeo imovinu koja nije upisana u javne knjige.

Konkretno radi sa na sledećoj imovinsko-pravnoj dokumentaciji (prepisan projektni zadatak za sređivanje imovinsko-pravne dokumntacije):

Regulisanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji u ul. Kneza Višeslava br. 88, u Beogradu, što podrazumeva da se u korist “Jugoexport Avala Film International” a.d. u stečaju sprovede: uknjižba prava korišćenja i prava svojine na zemljištu i izgrađenim objektima, konverzija prava korišćenja na izgrađenom zemljištu u pravo svojine, kao i evidentiranje i upis celokupne nepokretne imovine u javnim knjigama tj. Katastru nepokretnosti, postojeće na katastarskim parcelama br.13514/1, 13516/1, 13514/2, 13516/4 KO Čukarica Beograd-2.

A.) Na kat parceli br. 13514/1 KO Čukarica, List nepokretnosti br. 1963 KO Beograd-2

Uknjiženo je pravo korišćenja u korist stečajnog dužnika, isto treba konvertovati u pravo svojine na izgrađenom zemljištu bez naknade, nakon završetka postupaka, po pojedinačno obavljenim upisama prava vlasništva na postojećim objektima na parceli.

Na parceli postoji ukupno, prema stanju u Katastru, 3 objekta, prema faktičkom stanju isto (ne računaju se nadstrešnice i drvena baraka), s tim što su objekti dograđeni. Na istima nije uknjiženo pravo vlasništva, a za držaoca su upisani sadašnji zakupci ili je upisana Republika Srbija.

Objekat br. 1 odnosno br. 50 (objekat dograđen-držalac „MS Inžinjering“), Objekat Vaš br. 52 (objekat-radionica) koji nije geodetski snimljen, odnosno, Prema Katastru, za objekat br. 1 tj. Vaš br. 50 i objekat Vaš br. 52, treba izvršiti geodetsko snimanje objekata, regulisati upis vlasništva, brisati upisanog držaoca „MS Inžinjering“ i „Atos Komerc“ i izvršiti, po uknjižbi tj. upisu svojine na objektima, konverziju prava korišćenja na izgrađenom zemljištu u pravo svojine.

B.) Na kat. parceli br. 13516/1 KO Čukarica, List nepokretnosti br. 1963 KO Beograd-2

Uknjiženo je pravo korišćenja, isto treba konvertovati u pravo svojine na izgrađenom zemljištu bez naknade, nakon završetka postupaka po pojedinačno obavljenim upisima prava vlasništva na postojećim objektima na parceli.

Na parceli postoji ukupno, prema stanju u Katastru, 21 objekat, prema faktičkoms stanju postoji 25 objekata, na istima nije uknjiženo pravo vlasništva, a za držaoca je upisan Naručilac posla i to, prema stanju u Katastru, na sledećim objektima :

-objektu br. 7 (Vaš br. 06 tonski studio); objektu br. 8 (Vaš br. 13 Magacin 1); objektu br. 9 (Vaš br. 17 Garaža 1); objektu br. 10 (Vaš br. 09 Hala Dekora); objektu br. 11 (Vaš br. 10 Autoservis 2); objektu br. 12 (Vaš br. 12 Zgrada Garaže reportažnih kola); Objektu br. 13 (Vaš br. 18 i br. 19 Nadstrešnica i Magacin na placu građe); objektu br. 14 (Vaš br. 16 Garaža 2); objektu br. 15 (Vaš br. 11 Autoservis 1); objektu br. 16 (Vaš br. 14 Baraka na placu građe); objektu br. 17 (Vaš br. 15 Baraka 3); objektu br. 19 (Vaš br. 58 Poslovni objekat novoizgrađen); objektu br. 20 (Vaš br. 20 Magacin građe); objektu br. 21 (Vaš br. 21 Baraka „Fundusa“); objektu br. 9 (Vaš br. 17 Garaža 2);

-Na objektu br. 1 (Vaš br. 02 Atelje 1); objektu br. 2 (Vaš br. 08 Dekor); objektu br. 3 (Vaš br. 07 Laboratorija); objektu br. 5 (Vaš br. 57 Objekat Novoizgrađen); objektu br. 6 (Vaš br. 44 Pomoćni objekat); nije uknjiženo pravo vlasništva niti je utvrđen držalac nepokretnosti ili je za istog upisan zakupac (Za objekat br. 5-Vaš br. 57 SZR „Sinđelić Dragan“).

Na svim navedenim objektima treba izvršiti uknjižbu tj. upis prava vlasništva, odnosno upis kao držaoca nepokretnosti i brisanje upisnog zakupca kao držaoca.

V.) Na kat. parceli br. 13514/2 KO Čukarica, List nepokretnosti br. 2402 KO Beograd-2

Na parceli prema stanju u Katastru, postoji 6 objekata i to

objekat br. 3 (Vaš br. 05 Studio 7);

objekat br. 4 (Vaš br. 04 Atelje 5);

objekat br. 5 (Vaš br. 60 Objekat „Granper“ novoizgrađeni-držalac „Granper“);

objekat br. 6 (Vaš br. 61 Magacinska hala „Granper“ novoizgrađen-držalac „Granper“);

objekat br. 7 (Vaš br. 22 Braka Soko 1);

objekat br. 8 (Vaš br. 23 Baraka Soko 2) su objekti na kojima nije uknjiženo pravo vlasništva, a za držaoca nepokretnosti je upisan ili sadašnji zakupac, ili isti nije utvrđen.

Za navedene objekte treba izvršiti upis prava vlasništva i držaoca, a brisati upisanog zakupca kao držaoca navedenih objekata.

Prema faktičkom stanju na parceli postoji još 3 objekta i to :

Vaš br. 26 (Pirotehnika), Vaš br. 40 (Magacin i bunker pirotehnike) i Vaš br. 49 (Objekat novoizgrađen), koji nisu geodetski snimljeni pa prema tome ne postoje u katastarskom operatu.

Navedene objekte moguće je geodetski snimiti i prijaviti katastru i ukoliko za iste postoje građevinske isprave, moguće je uknjižiti pravo vlasništva ili u protivnom, bar upisati, kao držaoca.

G.) Na kat. parceli br. 13516/4 KO Čukarica, List nepokretnosti br. 2402 KO Beograd-2

Na parceli postoji, prema stanju u Katastru i prema faktičkom stanju, ukupno 7 objekata i to :

objekat br. 2 (Vaš br. 03 Atelje 4) je bez upisa vlasnika i držaoca;

objekat br. 4 (Vaš br. 01 Upravna zgrada) je bez upisa vlasnika i držaoca;

objekat br. 5 (Vaš br. 24 Zgrada glumačkih apartmana) je bez upisa vlasnika i držaoca;

objekat br. 6 (Vaš br. 43 Trafo stanica) je bez upisa vlasnika i držaoca a objekti br. 7, 8 i br. 9 su pomoćni objekti.

Za navedene objekte br. 2, br. 4 i br. 5, treba izvršiti upis prava vlasništva i držaoca nepokretnosti.

D.) napred (od A. Do G.) su navedene aktivnosti na parcelama na kojima se nalaze objekti, a poseban spisak aktivnosti postoji za parcele bez objekata.

E.) Potrebno je sa Televizijom Beograd postići dogovor o parceli na kojoj oba preduzeća imaju nekretnine, ali u javnim knjigama nije upisan korisnik zemljišta.

4. Kakva je vlasnička struktura u „Avala-filmu“?

Vlasnička struktura stečajnog dužnika:

  • 51% Akcijski kapital (“YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ DD u stečaju
  • 49% društveni kapital

5. Kolika je procenjena ukupna vrednost imovine Avala filma?

– Stečajni upravnik je u Ekonomsko finansijskom izveštaju urađenom za potrebe prvog poverilačkog ročišta procenio likvidacionu vrednost imovine stečajnog dužnika na iznos od 4.746.063.604,00 dinara.

– nakon kompletiranja imovovinsko – pravne dokumentacije i provere podataka vezanih za Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, a pre prodaje, izvršiće se procena imovine od strane ovlašćenih procenitelja.

6. Koliki je ukupan iznos prijavljenih potraživanja poverilaca i ko su najveći poverioci?

– Ukupna prijavljena potraživanja iznose: 900.104.746,00 dinara

– Ukupna utvrđena potraživanja iznose: 488.624.980,00 dinara

– Ukupna osporena potraživanja iznose: 451.489.766,00 dinara

– Pokrenuti su sporovi čija je vrednost 412.083.881,50 dinara

Prilog: Rešenje suda o listi potraživanja

7. Jesu li pojedini veliki poverioci u međuvremenu prodali svoja potraživanja?

– Na osnovu obaveštenja jednog poverioca koje je dostavljeno sudu i stečajnom upravniku svoje potraživanje prodala je Kompanija DUNAV OSIGURANJE ad, iz Beograda, u celosti. Za druge slučajeve stečajni upravnik nema saznanja.

8. Rentira li se prostor „Avala filma“, koliko ima zakupaca, o kojim firmama je reč i kolike prihode „Avala film“ po osnovu zakupa ostvaruje – mesečno, odnosno, ukupno na godišnjem nivou?

Obaveza stečajnog upravnika je da uvećava stečajnu masu. Mesečni neto prihod od zakupa, na dan 1.10.2012 godine, je 5.986.770,10 dinara. Na naveden iznos zakupa fakturišu se troškovi : PDV, struje, vode, poreza , zemljarine itd.

– Zakupci uredno izmiruje svoje obaveze.

Prilog: Spisak zakupaca

9. Koliki su prosečni mesečni troškovi stečajnog postupka, iz kojih sredstava se namiruju i koliki su ukupni troškovi stečaja tokom prvih 15 meseci od 23 maja 2011, kad je otvoren ?

– 1.250.000,00 dinara stvarni mesečni troškovi koji idu na teret stečajne mase (sudski troškovi, preliminarna nagrada i naknada stečajnom upravniku, obezbeđenje i osiguranje imovine, naknade angažovanim stručnim licima u stečajnom postupku po ugovoru o delu, paušalna naknada angažovanom advokatu, tekuće održavanje )

– 90% od 4.000.000,00 dinara prosečnih mesečnih troškova se refundira od zakupaca, a čine ih troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija, gradska čistoća),

-90% od 1.500.000,00 dinara prosečnih mesečnih troškova se refundira od zakupaca, a čine ih potrošnja struje, naknada za gradsko građevinsko zemljište i troškovi telefona.

– 1.250.000 dinara PDV po osnovu izdatih faktura se refundira od kupaca.

REKAPITULACIJA O STANJU SREDSTAVA:oktobar 2012

– 22.382.275,00 dinara isplaćeni poverioci (1. i 2. isplatni red)

– 35.000.000,00 dinara oročena sredstva na računu 1.10.2012 godine

– 3.729.167,84 dinara gotovina na tekućem računu 09.10.2012.god.

– 4.074.096,00 dinara mesečno uvećanje stečajne mase (prihod od zakupa – troškovi)

NAPOMENA: Do 15.10.2012 godine, nije prodavana imovina stečajnog dužnika i celokupni prihod potiče od naplate zakupa i potraživanja.

10. Da li se, u okviru stečaja planira prodaja „Avala filma“ kao pravnog lica-stečajnog dužnika?

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ili prodaja imovine po odvojenim celinama figuriraju kao jednako realne opcije. Odluka o tome još nije doneta.

Do sada se nisu pojavili potencijalni kupci zainteresovani za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica.

11. Kakva je sudbina bivših zaposlenih?

– Svim zaposlenim (82) je prestao radni odnos sa danom otvaranja stečajnog postupka, u skladu sa odredbama čl. 77. Zakona o stečaju. Po dobijanju rešenja o otkazu ugovora o radu, svi su se prijavili nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje radi ostvarivanja socijalnih prava po tom osnovu.

resenje1

resenje1

Prijatelji sajta