„Влада крије уговоре за Железару Смедерево“

Министарство привреде прогласило је тајним све уговоре и документе о избору и ангажовању страних менаџера у Железари Смедерево које грађани месечно плаћају 340.000 евра, односно око четири милиона годишње-саопштио је  Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” .

Покрет сматра да „Влада Србије тајним уговорима учвршћује корупцију и коруптивне моделе понашања у држави“.

„Министарство привреде РС је дописом број 3-00-33/2015-02, од 5.6.2015. одбило захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, којим је покрет “Доста је било – Саша Радуловић” 30.03.2015. од Владе и Железаре затражио све релевантне списе о ангажовању дванаест холандских менаџера. Министарство је незаконито навело да тражене информације “немају својство информације од јавног значаја”. Покрет је због тога поднео жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Оправдано сумњамо да је нови директор Железаре у сукобу интереса будући да му је истовремено дата улога посредника у продаји челика. Имамо и питање за премијера: коју ће цену сировине менаџер у Бору одредити, када је буде набавлљао преко своје приватне фирме? Што мању, што већу или неку “таман” цену.

Подсећамо да смо од тражили следеће информације:

-копије свих списа Министарства привреде који се односе на спровођење поступка избора менаџерског тима; копије свих приспелих пријава и предлога за управлјање Железаром; копије комплетне преписке консултаната, стручних комисија, менаџмента Железаре, Министарства привреде и Владе Србије везане за избор новог менаџмента; копију интегралне верзије уговора, споразума и-или протокола са свим постојећим анексима и прилозима, који су потписани са ХПК Инжењерингом из Холандије; информацију о субвенцијама, гаранцијама, позајмицама и другим директним и индиректним давањима Републике Србије и њених органа Железари Смедерево.

Покрет упозорава да се понашањем Владе према Железари Смедерево улудо баца новац грађана Србије на “стране менаџере – спасиоце”, као да смо ми потпуно неспособни. Нама не требају “страни спасиоци” него спас од неспособне партократије.

Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” захтева транспарентно пословање јер је то једини начин да се у Србији искорени корупција“, пише у саопштењу.

Извор: Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“

Пријатељи сајта