Заштитник: „2015. годину обележиле економске недаће великог броја грађана и мањак правне сигурности“

Mноги Заштитнику грађана имају обичај да кажу да је у Србији најугроженији – обичан грађанин‘- новоди Заштитник грађана Саша Јанковић у извештају за 2015.годинуСтање права грађана у Србији током 2015. године обележиле су економске недаће великог броја грађана и мањак правне сигурности. Држава и администрација бавиле су се сопственим реформама чији резултати (још) нису довели до промена које грађани осећају као јасан бољитак.

ИЗВОДИ ИЗ РЕДОВНОГ  ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2015. ГОДИНУ (http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15/4646–2015-)

Untitled2

Фото: Скриншот извештаја

„У односу на претходну извештајну годину, број притужби из социјалних и економских права сменио је са првог места по бројности притужбе на тзв. лошу управу – неблаговремен рад администрације, немаран однос према послу, очигледно погрешну примену права и друге пропусте из домена „добре управе“.

Посебно рањиве биле су следеће групе и грађани: јако сиромашни, деца и млади, особе са инвалидитетом, старије особе, избеглице и други мигранти, интерно расељени, припадници националних мањина (међу њима најугроженији су Роми), особе лишене слободе (укључујући и пацијенте у психијатријским болницама и кориснике у установама социјалне заштите домског типа), оболели од тешких болести, жртве насиља у породици и партнерским односима, организације и појединци заговорници људских права, организације и појединци који износе критичне ставове, новинари, припадници ЛГБТИ популације. Mноги Заштитнику грађана имају обичај да кажу да је у Србији најугроженији – ‘обичан грађанин’“…

…“У држави није успостављен функционалан хоризонтално и вертикално разгранат систем отклањања неправилности у коме би Заштитник отклањао само изузетне неправилности и незаконитости на штету права грађана (како је иначе замишљена институција омбудсмана), док се остале решавају на нивоу унутрашње контроле и коришћењем прописаних правних лекова пред органима управе и правосуђа. Немајући доступну и делотворну могућност да проблем изложе и реше на тај начин, грађани се у већини случајева обраћају Заштитнику као првој, а не последњој контролној инстанци. Одавно потребне, конципиране и планиране, измене Закона о Заштитнику грађана којима је, између осталог, требало активирати унутрашње механизме контроле у органима власти, нису припремљене ни донете.“

Комуналној полицији не треба даље ширити овлашћења према грађанима

„У раду комуналне полиције у главном граду у два наврата утврђене су озбиљне незаконитости и неправилности – прекорачење овлашћења према новинарима које је за исход имало повреду њиховог физичког и психичког интегритета и достојанства и спречавање у вршењу посла од јавног значаја. Овај орган става је да комуналној полицији не треба даље ширити овлашћења према грађанима, већ да она треба да постојећа овлашћења правилније и сврсисходније примењује.“

„Смањује се број нових тужби против Србије пред Европским судом за људска права. До краја 2015. године против Србије је поднето 1.142 притужбе. Према статистичким подацима из Стразбура, Србија у односу на број становника има 1,74 случаја пред судом на 10.000 становника, још увек више од просека у осталим земљама чланицама Савета Европе. Суд у Стразбуру у 2015. години донео је 17 пресуда по тужбама против Србије, од чега само једну ослобађајућу. Српски држављани најчешће се обраћају Стразбуру због неизвршења правноснажних судских пресуда домаћих судова, кршења права на правично суђење, повреде дужине судског процеса и дискриминације“………….

…“Медији су и даље под пресудним нетранспарентним утицајем спреге политике и новца који је само заоденут у законску форму финансирања програма и оглашавања. Очекивања да ће повлачење државе из власништва над медијима и конкурсно финансирање садржаја од јавног интереса из општинских, градских, покрајинског и републичког буџета, дефинисани новим медијским законима битно утицати на заштиту јавног интереса у сфери информисања, у великој мери су обесмишљена начином на који су ти закони примењени у пракси. Праве транспарентности власништва нема. Ако је судити по структури нових власника медија, проистиче да је Србија, уместо државних, добила страначке медије“. ……..“Расте број искусних новинара без посла или оних који су отишли из новинарства. Новинарски кругови примећују да до посла лакше долазе непознате колеге од оних који су већ стекли професионални углед, што се противи логици слободног „тржишта“. Социјални положај новинара је изразито низак“……Политичка власт третира као политичког противника. новинара или редакцију који се критички односи према њој“………

Untitled

Фото: Скриншот извештаја

….„Јавни медијски простор и друштвене мреже поприште су лажирања јавне дебате, кроз организовану активност страначких активиста чији је задатак да масовним писањем коментара, твитова, постова, блогова, одређену идеју, активност, организацију, институцију, личност вештачки промовишу или деградирају, не либећи се манипулације, лажи, увреда и претњи“….

…“Борба за власт преко таблоида и тајних служби гази све законске, етичке и моралне норме, а медијски регулаторни механизми и демократска цивилна контрола служби немају ресурсе, овлашћења и стварну моћ да томе стану на пут“. …

„Скромна суштинска правна сигурност “

„Закони донети у мањкавој, пребрзој процедури, међусобно неусклађени, са одредбама које противрече другим одредбама у истом или другим законима, чија су решења недовољно јасна стручњацима, а камоли свима онима на које се норме односе, а примена неуједначена, селективна, док је пракса судова у споровима који проистекну из њихове примене непозната, довели су до израженог формалног нормативизма и скромне суштинске правне сигурности у Републици“.

Према подацима Отвореног парламента, у 2015. години је донето 182 закона, од тога 80 по хитној процедури (44%) . С друге стране, у ситуацијама у којима је доношење по хитној процедури очигледно било неопходно, хитна процедура је изостала“…………

…….“Тешкоће у остваривању гарантованог нивоа права грађана држава понекад решава – снижавањем гаранција. Уставни суд оценио је тако да нема основа чак ни да покрене поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија , којим је 2014. године фактички смањен износ пензија (стеченог имовинског права)“……….

ПОЛИЦИЈА, ТАЈНЕ СЛУЖБЕ И ДЕМОКРАТСКА ЦИВИЛНА КОНТРОЛА

…„Реформске активности у Полицији биле су веома противречне, посебно припреме за отпуштање већег броја полицајаца“. ……..

…“Полиграф, истражни алат коме значајан део научне и стручне заједнице пориче релевантност и чије резултате закон не познаје као доказ, злоупотребљаван је до мере да се, иронично, јавно постављало питање о оправданости постојања полиције, тужилаштва и судства“……..

…“Нови Закон о полицији, у набрајању органа спољне контроле рада Полиције, изоставио је Заштитника грађана. Иако помињање овог органа правно-технички није неопходно, јер је његова контролна функција (и у односу на органе унутрашњих послова) утврђена Уставом и органским законом, изостављање Заштитника грађана у Закону о полицији, у околностима у којима су изричито набројани неки други органи и ентитети којима је Закон признао контролну функцију, има лоше последице на превентивну и контролну функцију овог органа и изазива непотребне забуне. Ни мишљење о тој мањкавости новог Закона о полицији предлагач и Народна скупштина нису уважили током законодавне процедуре, засигурно из разлога које је јавно изнео инострани експерт на пројектима, ангажован истовремено и на истим темама и као саветник министра унутрашњих послова“….

…„Војна служба безбедности (Војнобезбедносна агенција, ВБА) се измиче демократској цивилној контроли. Ускраћује контролном органу податке и прећуткује информације које је по закону дужна да предочи“…..

Цео извештај прочитајте на сајту Заштитника грађана

 

Пријатељи сајта