Заштитник грађана: Забрињавајуће стање људских права у Србији током 2014

Стање људских права у Србији током 2014 године било је забрињавајуће-наводи се у Редовном годишњем извештају за 2014. годину Заштитника грађана.

По оцени Заштитника, „ администрација у Србији је прекобројна, неорганизована, у њој влада политизација“

– Стање владавине права и правне сигурности, поштовање принципа „добре управе“, организација и капацитет администрације, примена закона и, поврх свега – економска ситуација, били су такви да нису обезбедили ниво поштовања права грађана потребан за достојанствен живот свих. Нека од права грађана, међутим, поред тешкоћа у практичном остваривању, додатно су нормативно ограничена, односно сужена изменама прописа, на штету економски најрањивијих грађана, често чак и на формално-правно споран начин. Томе је  сигурно допринела чињеница да су готово сви закони током извештајног периода у Народној скупштини донети по хитној процедури, на шта је овај орган упозоравао.Унапређења по појединим питањима у областима као што је здравство нису успела да промене општу оцену, али су вредна хвале-наводи се у извештају.

Констатовано је  да „грађани нису, као ни ранијих година, због организационих слабости у раду администрације, пред органима власти у потпуности и у разумним роковима остваривали сва права која им гарантује правни поредак“.

-Органи власти у високом проценту (приближно 90 одсто ) отклањали су пропусте у раду на штету права грађана које је у поступцима контроле утврђивао Заштитник грађана.

У држави није до краја успостављен функционалан хоризонтално и вертикално разгранат систем отклањања неправилности у коме би Заштитник решавао само изузетне неправилности и незаконитости на штету права грађана (што је иначе концепт институције омбудсмана). Немајући доступну и делотворну могућност да проблем изложе и реше на нижем нивоу, грађани се у више од 50 одсто  случајева обраћају Заштитнику као првој, а не последњој контролној инстанци.

Највећи број притужби грађана (44 одсто од свих примљених ) односи се на неблаговремен рад администрације, немаран однос према послу, очигледно погрешну примену права и друге пропусте из домена „добре управе“.

Законом о привременом уређивању начина исплате пензија , исплата пензија привремено је „уређена“ тако што је „садашњим и затеченим корисницима“ – смањен износ пензије! Називом прописа и језичком формулацијом његових одредби настоји се избећи њихова правна и стварна суштина, а то је смањивање пензија које су претходно стечене и чија је висина утврђена правноснажним управним актом. Нови закон, неповољнији по грађане, не примењује се на конкретне случајеве доношењем нових управних аката, већ пензионери без икаквог правног акта фактички добијају смањени износ, што отежава побијање законитости и правилности таквих фактичких аката управе. Тако се једним прописом и начином његове примене снижава и мења међусобни ниво већ утврђених права и слаби правна сигурност.

Коначно, и такви прописи, којима су сужена права или наметнуте нове обавезе, примењивани су у појединим случајевима на крајње неправилан, неправичан начин:

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору  (познат као „закон о солидарном порезу“) важио је од 1.1.2014. године до 1.11.2014. године и њиме су опорезоване месечне исплате запосленима у јавном сектору веће од одређеног износа. Међутим, у пракси је солидарни порез наплаћен и запосленима чија је зарада, односно накнада зараде каснила више месеци, па су им у једном тренутку заостале зараде исплаћене све од једном. Ти су грађани вишеструко оштећени – нису добијали зараду, односно накнаду зараде више месеци, што им је угрожавало егзистенцију, а онда им је на закаснелу кумулативну исплату дугованих зарада наплаћен солидарни порез као да припадају кругу оних чија су примања виша од опорезивог износа. Посебно је неправично и даје додатну димензију дискриминације жена, то што се у највећем броју случајева радило о – мајкама на породиљском одсуству. Овај орган утврдио је неправилност такве наплате солидарног пореза, али је Министарство финансија одбило да изврши препоруку и да порез наплаћен у оваквим случајевима – врати. Истовремено, Закон који је „солидарно“ опорезовао основни приход средстава за живот – зараду,  није опорезовао друге врсте прихода које је много правичније опорезовати из разлога друштвене солидарности, као што су „награде“ и „признања“ које се састоје у томе да добитник „награде“  сваког месеца, доживотно, из јавних извора добије одређен новчани износ.

У Годишњем извештају за 2013. годину указивано је на неорганизованост и неделотворност инспекцијских служби на различитим нивоима власти, те предлагано да се нормативно боље уреди инспекцијски поступак, положај, права и одговорности инспектора и организација и координација инспекцијских служби. До краја извештајног периода није донет закон о инспекцијском надзору, али је ушао у процедуру пред Народном скупштином.

Посебно рањиве биле су следеће групе и грађани: екстремно сиромашни, деца и млади, особе са инвалидитетом, припадници националних мањина (међу њима најугроженији су Роми), особе лишене слободе (укључујући и пацијенте у психијатријским болницама и кориснике у установама социјалне заштите домског типа), оболели од тешких болести, избегли и расељени, тражиоци азила и мигранти, жене, ЛГБТИ групе и појединци, организације и појединци заговорници људских права, организације и појединци који износе критичне ставове (новинари и други).

На  дебати  „Годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину – кључни налази Заштитника грађана у очима цивилног друштва“,   како су пренеле агенције, Јанковић је рекао да су у прошлој години били   изражени проблеми миграната, најављујући да ће ове године покушати са националним властима и међународним партнерима да нађе услове за достојанственији живот тих људи. Као други проблем у прошлој години  истакао је питање демократске и цивилне контроле над радом служби безбедности и оружних снага, додајући да је светски тренд јачања надлежности тајних служби, али исто тако и јачања овлашћења органа контроле.

Учесници  дебате су оценили  да у 2014. години медији нису били слободни, указали су на  проблем  аутоцензуре и тенденциозног и навијачког извештавања .

 

комплетан извештај на: http://www.ombudsman.rs/ http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji/godisnji-izvestaji

Пријатељи сајта