Заштитник: Запосленима исплатити новчане накнаде предвиђене социјалним програмима

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је препоруку Агенцији за приватизацију да “у најкраћем могућем року, предузме све потребне мере и радње како би запосленима и бившим запосленима компанија ‘Генералеxпорт’ ДП Београд и ‘Интернатионал ЦГ’ била исплаћена новчана накнада предвиђена социјалним програмима ова два привредна друштва из новчаних средстава добијених уновчењем њихове имовине”.

Ова препорука која је објављена на сајту Заштитника, донета је, како се наводи, у поступку контроле законитости и правилности рада Агенције за приватизацију , по притужбама Удружења бивших радника и пензионера двеју компанија.

Заштитник грађана је, како се наводи, утврдио да је Агенција у поступку приватизације „Generalexporta“ и „International CG“ “начинила пропуст у раду на штету запослених и бивших запослених тиме што им није, када су за то били остварени услови, омогућила исплату новчане накнаде предвиђене одредбама социјалних програма који чине саставни део Програма реструктурирања ових компанија”.

Констатовано је да је социјалне програме „Generalexporta“ и „Internatиonal CG“ Агенција за приватизацију прихватила решењима од 23. 12. 2008. и 26. 12. 2007. године.

Затражено је да Агенција за приватизацију обавести Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема препоруке, о предузетим мерама уз достављање релевантних доказа на основу којих се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци.

Фото: Медија центар

Пријатељи сајта