Advokat Dušan Bratić: Pad helikoptera

Lični stav: advokat Dušan D. Bratić

Smatram da postoje okolnosti koje otvaraju pitanja krivične i disciplinske odgovornosti u vezi pada helikopetra 13. marta prilikom pokušaja sletanja kod Surčina, kad su poginuli pilot Omer Mehić, kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar letač zastavnik Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anestetičar Miroslav Veselinović i bolesna beba iz Novog Pazara, koju su prevozili na hitno lečenje u Beograd.

Pročitao sam izveštaje obe komisije. Komisija Načelnika Generalštaba je konstatovala:

– u vreme pripreme za izvršenje zadatka i u vreme sletanja baza oblaka iznad aerodroma Batajnica i Nikola Tesla bila je ispod meteoroloških minimuma za konkretni helikopter;

– u vreme predviđenog sletanja meteorološki uslovi su bili i ispod minimuma za vidljivost.

Dalje, izdavanje naredbe posadi Dežurnog tima za traganje i spasavanje za izvršenje zadatka nezakonito je izdao brigadni general Predrag Bandić ( brigadni general je čin koji smo preuzeli od amerikanaca, a on je zapravo po znanju i osposobljenosti u rangu ranijeg pukovnika JNA- komanduje brigadom) a njemu takođe nezakonito ministar odbrane Bratislav Gašić ( ministar nema ovlašćenja komandovanja, to je ovlašćenje Predsednika Republike i u ratu i u miru, koje on može pisanim aktom da prenese na načenika Generalštaba za pojedine situacije, kao što je ovde bio slučaj).

Budući da upotrebu vojnog vazduhoplova u bilo koje, pa i u svrhe traganja i spasavanja, odobrava isključivo Dežurni tim Operativnog centra sistema odbrane Republike Srbije ( koji dežura 24 sata i u čijem sastavu su i pilot i raketaš i vojni meteorolog i vojinovac i oficiri drugih specijalnosti ), odnosno u njegovo ime Rukovodilac dežurnog tima ( tzv. dežurni operativni Sistema odbrane) i to tako što naredbu izdaje Dežurnom timu operativnog centra RV i PVO koji ima „izvršnu“ komandu prema dežurnoj jedinici Ratnog vazduhoplovstva (dakle, samo njegovu komandu mogu da izvršavaju jedinice – zato je „izvršna“) i koji Dežurni tim OC RV i PVO sve vreme prati let i komanduje posadi, to sledi da su ministar Gašić i general Bandić zloupotrebili i prekoračili svoja ovlašćenja, pa mimo propisane procedure odobrenja upotrebe letelice i procedura vođenja leta i komandovanja, uveli posadu i borbeno sredstvo u nepovoljne uslove za letenje, a posebno za sletanje na mesto koje izdatim zadatkom nije bilo predviđeno kao mesto sletanja (prvobitna maršruta je bila Batajnica- Raška- Batajnica).

To je osnovni uzrok pada letelice, a ne gubitak orijentacije pilota ( izveštaj ga naziva: prostorna dezorijentacija). Jer, osnovno pitanje treba da glasi: Ako je helikopter pao jer je pilot izgubio prostornu orijentaciju (a tako glasi izveštaj), šta je izazvalo prostornu dezorijentaciju?

Prostornu dezorijentaciju je izazavala naredba za izvršenje zadatka mimo propisanih procedura. Jer da su procedure poštovane, Dežurni tim sistema odbrane u kojem sedi više iskusnih i prekaljenih oficira ne bi izdao naredbu Operativnom centru RV i PVO, a još manje bi Dežurni tim OC RV i PVO izdao izvršnu naredbu posadi helikoptera da leti po nepovoljnim uslovima kako za konkretni helikopter tako i za vidljivost. Ne bi jer bi se držalo strogo propisanih procedura, koje radi poštovanja i postoje, i koje su sve u interesu sprečavanja veće tragedije od one koja preti ukoliko se ne upotrebi letelica.

I sama komisija RV i PVO kao „drugostepeni uzrok“ udesa navodi propuste u planiranju, organizaciji i rukovođenju letom.

Taj uzrok je, međutim, uzrok neposrednog uzroka pada helikoptera, pa je s toga u krivičnopravnom smislu relevantan. I više od toga, ali ovde nema mesta daljim elaboracijama.

Što se tiče tzv. generala Bandića koji je u toku NATO agresije umesto u svoj „orao“ seo u Puh i odvezao se na Ponikve, a aparat mu drugi prebacio na Ponikve, jedino što vredi pomenuti jeste da su takvi svi oni ofciri koji su američke apologete.

Tako je on i u Feketiću umesto da komanduje sa komandnog mesta i prati situaciju, trčao po snegu pred kamere.

Dakle, nužno je utvrđivati eventualnu krivičnu odgovornost ministra Gašića i tzv. generala Bandića, dok za ostale u nizu, poput dežurnog operativnog u RV i PVO koji je propustio da odmah po saznanju da mu general Bandić ( inače na godišnjem odmoru) preuzeo komandu nije izdao naredbu da se letelica prizemlji, smatram da bi trebalo disciplinski da odgovaraju.

foto: Medija centar

Prijatelji sajta