Problematično novo rešenje dostave sudskih poziva

Autor: Dnevnik

Parče bele hartije u poštanskom sandučetu prava je noćna mora poslednjih meseci u Srbiji jer  je na tom trakastom papiriću, obaveštenje poštara o pokušaju dostave pošiljke  pravosudnog ili državnog organa iz  nekog  mesta i da je vraćena  pošiljaocu,  ali zbog nemogućnosti naknadnog preuzimanja u pošti, nemoguće je saznati sadržaj pošiljke, a možda  je neka izvršna odluka u  postupku za koji i ne znate, recimo  da vam ruše kuću…

Mogućnost takve dostave službene pošte  uspostavljena  je „Tehnološkim  uputstvom“ JP „Pošta Srbije“, koje reguliše prijem i uručenje pisama  u sudskim postupcima, kao i upravnom postupku, a koje je doneto  pre nekoliko meseci, kako se navodi u samom aktu „na osnovu ugovora JP „Pošta Srbije“ o poslovnoj saradnji sa Visokim savetom sudstva“, iako nije poznato da je  propisana  obaveza  neprekidnog  prisustva na adresi, privatnoj ili službenoj.Po proteku petnaest dana od ostavljanja obaveštenja u vaše poštansko sanduče, smatra se da je dostavljanje izvršeno.

Mnogi građani i ne znaju da je ovaj akt donet pa ih mogu zateći razna iznenađenja, pogotovo  ako se ima u vidu da su u toku masovni postupci ozakonjenja građevinskih objekata.  S druge strane, advokati su se preko svojih  komora obratili  Visokom savetu sudstva i direktoru JP „Pošta Srbije“, tražeći izmenu „tehnološkog  uputstva“ i da se kao što je bilo pre njegovog donošenja, ostavi rok od pet dana za preuzimanje pisama u pošti. Problematična je, kako navode advokati, i dostava na način da vam  pošiljku zakucaju na vrata, pa se to smatra uručenim. bez obzira da li ste odsutni  zbog bolničkog lečenja, neke tragedije, ili uopšte   živi. Za advokate je sporna i mogućnost  konstatovanja da su primili  poštu preko  poštanskog pregratka, a da se to nije desilo. Zanimljivo je, takođe,  da se  na povratnici  potpisuje  poštar, a trebalo da se potpiše lice navedeno kao primalac.

Princip uspostavljen „tehnološkim uputstvom“ je, kako objašnjavaju advokati, da pravosudni organi u sudskim postupcima i državni organi u  upravnim  postupcima, čim neko pismeno daju poštaru ili dostavljaču to  smatraju uručenim, a da li je to do vas stiglo, to je vaš rizik.

Zatečen rešenjima „tehnološkog uputstva“ kao i činjenicom da je uopšte doneto,  bivši sudija Momčilo Bulatović kaže za „Dnevnik“ da je  dostava  pismena u sudskim i upravnim postupcima, regulisana procesnim  zakonima,  Zakonikom o krivičnom postupku,  Zakonom parničnom postupku, Zakonom o prekršajima ,Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i Zakonom o opštem upravnom postupku, a zakoni se, kako naglašava, ne mogu menjati tehnološkim  uputstvima.

– Ovo nezakonito postupanje u pogledu dostava tiče se svih jer se jednim tehnološkim uputstvom ruši zakon, elementarni postulati koji su  godinama ustanovljeni   procesnim zakonima. To je jednostavno jedan cirkus koji ugrožava prava i slobode građana i  ugrožava rad advokata. Posledice  nakaradne primene  nakradnog rešenja mogu biti veoma ozbiljne po građane jer se – naglašava  Bulatović- daje  mogućnost da  ne znate, da ne budete obavešteni šta se radi u upravnom postupku u kojem ste stranka. U krivičnom postupku može neko na osnovu ovakve (ne)dostave da protumači da  izbegavate prijem poziva, da bežite, pa da  odluče da se vaše prisustvo obezbedi nekom težom merom. Možete da propustite zakonom propisane rokove, u parnici da izgubite ozbiljne sprove, da  budu usvojeni tužbeni zahtevi zbog vašeg izostanka, da se protiv vas donesu presude zbog propuštanja .

Advokat dr Slobodan Stojanović ukazuje da se dešava i da dostavljač vrati pošiljku, a da ne ostavi  obaveštenje da je pokušano dostavljanje , odnosno  da napiše da je pošiljku zakucao na vrata, iako nije, pa građanin ili njegov pravni  zastupnik i ne saznaju za poziv za ročište, glavni pretres ili za neku odluku koja može biti i  od životne važnosti.

-To ne da je kršenje ljudskih prava to je kršenje civilizacije, da ne kažem da je kršenje ljudskog uma da se smatra da ste primili nešto što niste primili. To je protivustavno, protiv razuma, protiv svega-ogorčen je Stojanović i ističe da   je veliki broj pritužbi advokata zbog ovakve (ne)dostave, a da je i lično pretrpeo drastične  posledice.

Ovakva vrsta “efikasnosti” u dostavi pošiljki može umnogome predstavljati problem za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, posebno prava na pravično i fer suđenje, ukazala  je Advokatska komora Srbije još u vreme dok je predvodio Dragoljub Đorđević.

„Primenom“ Tehnološkog uputstva o prijemu i uručenju sudskih pisama”  potpuno bez uticaja stranke u postupku i suprotno jasnim imperativnim zakonskim normama o obavezi ličnog dostavljanja,  mogu biti propušteni mnogi prekluzivni rokovi, što može, kako je naveo Đorđević,  prouzrokovati nesagledive posledice za građane Srbije.

Reagovala je i Advokatska komora Vojvodine, kao i  Advokatska komora Beograda, kako krilo koje predvodi Jugoslav Tintor tako i drugo koje za predsednika priznaje Vladimira Gajića.

Advokat Tintor kaže da  su se advokatske komore Beograda i Srbije, odmah obratile dopisima predsedniku  Visokog saveta sudstva, kao i direktoru JP Pošta Srbije, tražeći da   preispitaju svoju odluku da način dostave sudskih pisama uređuju  putem tehnoloških uputstava imajući u vidu da sami procesni zakoni jasno predviđaju proceduru dostave, te  ukazujući da se  zakoni se ne mogu menjati nikakvim tehničkim  uputstvima. Tintor smatra da se novim rešenjem dostave po „tehnološkom uputstvu“  pokušava postići efikasnost u samom postupanju, a da  će se napraviti brojni i veliki  problemi  jer se potpuno prenebregava da se  pošiljke  dostavljaju   u radno vreme,  kad su advokati uglavnom  na suđenjima, a građani  zbog svojih poslovnih i privatnih obaveza na raznim stranama.

Krajem prošle nedelje je zbog „tehnološkog uputstva“, održan sastanak  predstavnika Visokog saveta sudstva i Advokatske komore  Srbije.

Predstavnica AKS u tim  razgovorima  Zora Dobričanin  Nikodinović  ocenjuje da se   krenulo  u dobrom smeru.

– Saglasni smo da nijedna pošiljka ne može da se vraća pošiljaocu odmah nakon pokušane dostave i da  u svim postupcima  pošiljke pre vraćanja pošiljaocima moraju da   čekaju primaoca u pošti pet dana kao što je to  bilo i uvek. Nakon što rešimo problem prijema pošte, moramo  rešiti i novonastali problem u vezi pošiljki koje mi šaljemo , a imajući u vidu neprihvatljivu novu  sudsku praksu  apelacionih sudova- navodi Dobričanin Nikodinović i dodaje da će Advokatska komora  Srbije dostaviti  svoj predlog izmena teksta „tehnološkog upustva“, u skladu sa Ustavom Srbije i većim procesnim  zakonima.

– Ranije  su bile najnormalnije dostave tako što vam je, ukoliko ste odsutni, ostavljen  rok od pet dana da u matičnoj pošti preuzmete pošiljku,  što je, po meni, odgovarajući i dovoljno efikasan način. Sada imate situciju da vam se u zavisnosti koja je vrsta pošiljke praktično  ostavlja obaveštenje da to možete  podići  kod pošiljaoca, pa ukoliko vam stiže neka odluka  iz suda u Nišu ili u  Užicu, tu pošiljku bi morali da preuzmete tamo, što je skopčano sa nesagledivim problemima -navodi Tintor –i dodaje da   niko nije dužan da sedi na adresi svog boravišta ili poslovanja  dvanaest sati dnevno ne bi li sačekao neku pošiljku koja bi mu mogla biti upućena , a da je ne može, kao što je to bilo uobičajeno, preuzeti  u najbližoj pošti..

To sve se pokazuje kao  realan problem koji drastično usložnjava postupak dostave  iako na prvi pogled deluje da ga uprošćava. Potrebno je,  smatra Tintor, preispitati „tehnološko uputstvo“, da li je uopšte funkcionalno uređivati način dostave na takav način , jer sve što na kratke staze olakšava dostavu, na duže staze pravi problem u ostvarenju prava građana .

Po Tintoru, samo je kratkoročan rezulat to što će se dobiti neka količina odluka u okviru kojih je nešto navodno uredno dostavljeno, a u stvari adresanti nisu primili pošiljke i nisu  upoznati sa njihovom sadržinom  .

– Pogledajte kakve posledice mogu biti u krivičnom postupku  u situaciji  kad se nekome, na način predviđen „tehnološkim uputstvom“, pokušava dostaviti nešto, gde čovek najnormalnije živi svoj život , a ispostavi se kao da izbegava dostavu, pa  može da se naredi njegovo prinudno dovođenje ili odredi  pritvor.

Izvor: Dnevnik  https://www.dnevnik.rs/hronika/tema-dnevnika-problematicno-novo-resene-dostave-sudskih-poziva-31-01-2018

Prijatelji sajta