Apelacioni sud ukinuo rešenje o ekstradiciji bugarskog biznismena Cvetana Vasileva

Kontroverzni bugarski biznismen Cvetan Vasilev, koji se lane u Srbiji dobrovoljno predao policiji,  a Bugarska ga traži pod sumnjom za finansijsku proneveru, za sada neće biti izručen, jer je ukinuto  rešenje Višeg suda u Beogradu i taj sud će morati ponovo da odluči o zahtevu za izručenje.

„Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rešenje beogradskog Višeg suda u kojim je utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje okrivljenog Cvetana Radoeva Vasileva pravosudnim organima Republike Bugarske radi vođenja krivičnog postupka po rešenju o podizanju optužbe istražnog odeljenja Sofijskog gradskog javnog tužilaštva, zbog krivičnog dela pronevera i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Kako saznajemo, Apelacioni sud je odlučujući o žalbi  branioca okrivljenog, našao da su osnovani navodi da je prvostepeno rešenje doneto uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka i na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

„Obrazloženje prvostepene odluke je nedorečeno i protivrečno jer sud nije precizirao koje je konkretne norme u ovom slučaju primenio. Takođe, prilikom postupanja u ovom predmetu i donošenja prvostepene odluke, prvostepeni sud nije vodio računa o pravima koja su okrivljenom zagarantovana kako međunarodnim aktima, tako i domaćim zakonodavstvom, pa je i u tom smislu učinio niz povreda. Osim toga, prvostepeni sud nije utvrdio da li su ispunjeni svi uslovi i pretpostavke za izručenje okrivljenog Republici Bugarskoj i to ne samo one koje su propisane Evropskom konvencijom o ekstradiciji, već i drugim pravnim aktima koji se odnose na ovaj slučaj. Time je propustio da pravilno i u potpunosti utvrdi da li je moguće izručenje okrivljenog, posebno što nije ispitao navode i dokaze koje je odbrana dostavila, da li je u pitanju politički progon, da li je delo zbog koga se izručenje traži i u domaćem pravu propisano kao krivično delo, te da li bi se pružanjem međunarodne pomoći u konkretnom slučaju povredili interesi od suštinskog značaja za Republiku Srbiju. Pored toga, prvostepeni sud nije pribavio ni potrebne garancije koje je država molilja bila dužna da priloži uz zamolnicu, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju. Sve to je dovelo do pogrešne primene kako materijalnog prava, tako i procesnih odredbi“, obrazložio je svoju odluku Apelaiconi sud u Beogradu .

Bugarska je sredinom prošle godine raspisala    Interpolovu poternicuza Vasilevom, a on se  15. septembra 2014.  predao   Upravi kriminalističke policije MUP Srbije.

Beogradski mediji  javili su lane da je  Vasilev većinski vlasnik Korporativne komercijalne banke – Korpbank, nad kojom je kontrolu nad njom preuzela je Narodna banka Bugarske kada su blokirani računi sa više od 3,7 milijardi dolara. Po pisanju listova „Novosti“  i „Blic“ bugarsko pravosuđe sumnjiči Vasileva navodno za problematično poslovanje i da je izazvao bankarsku krizu u toj zemlji.

U toku 2012. godine u domaćoj javnosti za ime Cvetana Vasileva čulo se jer je kupio većinski vlasnički paket u paraćinskoj „Staklari“.

Viši sud u Beogradu je izrekao Vasilevu  meru zabrane napuštanja boravišta uz oduzimanje pasoša i obavezu da se svakog dana  javlja nadležnoj policijskoj stanici.

Prijatelji sajta