Tužilaštvo odustalo od procesa za “vakcine”

Izvor: Dnevnik

Proces protiv bivše direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović Popržen i još troje sumnjičenih u vezi navodno spornog postupka nabavke vakcina protiv „svinjskog gripa” 2009. godine, okončan je, posle pet godina suđenja u Višem sudu u Beogradu, odustankom Tužilaštva, saznaje Dnevnik .

– Više javno tužilaštvu u Beogradu, nakon razmatranja celokupnih spisa predmeta i nesumnjivo utvrđenog činjeničnog stanja, donelo je odluku o odustanku od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenih Svetlane Vukajlović Popržen za krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz čl.359 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika, kao i u odnosu na Smiljku Mileusnić Adžić, Vladimira Gravara i Ljubomira Pavićevića za po jedno krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica iz čl.234 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.33 Krivičnog zakonika. O ovoj odluci tužilaštvo je obavestilo i Viši sud u Beogradu –navodi u pisanom odgovoru na pitanje Dnevnika, portparol tužilaštva, zamenica tužioca Tatjana Sekulić.

Po saznanjima Dnevnika, na glavnom pretresu koji je održan u toku prošlog meseca izvedeni su i poslednji predviđeni dokazi, nakon čega je tužilaštvo uzelo spise predmeta na razmatranje budući da su do tada iscrpljeni svi dokazi koji su bili predloženi uz optužnicu.

Tužilaštvo je postupak pokrenulo pre više od pola decenije zbog sumnji da je u novembru 2009. u postupku javne nabavke vakcina protiv „svinjskog gripa“ navodno bilo neregularnosti.

Odbrana je, s druge strane, osporavala osnovanost optužbi i vođenja krivičnog postupka, još od istrage pokrenute 19. septembra 2011. godine nakon što su Svetlana Vukajlović, direktor „Jugohemije farmacije“, Vladimir Gravar i Ljubomir Pavićević iz „Detapa“ privedeni u Tužilaštvo za organizovani kriminal, dok je proširenjem istrage 14. decembra 2011, obuhvaćena i bivša direktorka „Jugohemije“, Smiljka Mileusnić-Adžić, sestra Milke Forcan, nekadašnje predsednice kompanije “Delta holding“.

Predmet je u nadležnost opšteg odeljenja Višeg suda u Beogradu prešao krajem 2012, a suđenje je počelo u drugoj polovini 2013.godine.

Po tezi optužbe bio je sporan izbor kompanije ‘Jugohemija farmacija’, jer navodno “nije posedovala pismo o autorizaciji proizvođača vakcina švajcarske kompanije ‘Novartis’”, kao i uvođenje u postupak nabavke vakcina posrednika – preduzeća ‘Jugohemija farmacija’ i ‘Detap’, za koje se tvrdilo da su “po osnovu uvezenih 855.000 doza vakcina, navodno, ostvarili imovinsku korist od oko 132 miliona dinara i da je istovremeno za isti iznos oštećen budžet Srbije”.

Odbrana je sve negirala i uzvrćala dokazima. Bivša direktora RFZO tvrdila je da su u toj ustanovi “samo sprovodili odluku Vlade Srbije o nabavci vakcine, onako kako su naredili, da je tenderska procedura bila po zakonu, a nakon nadzora koji je nad tom nabavkom obavila Uprava za javne nabavke Ministarstva finansija, nije bilo primedbi.

-U vezi s nabavkom vakcina 2009 godine, postoje dva zaključka tadašnje Vlade Srbije. Prvi je od 2. novembra 2009 godine gde Vlada nalaže RFZO-u , prema predlogu Ministarstva zdravlja, da sprovede postupak hitne nabavke tri miliona doza vakcina. Mi smo dobili nalog da to uradimo i drugačije nismo mogli da postupimo -ispričala je u odbrani Svetlana Vukajlović- Nakon što je RFZO sproveo tender, poslala sam dopis Vladi u kojem sam ih obavestila da je komisija predložila ‘Jugohemiju’ kao najpovoljnijeg ponuđača sa cenom 799 dinara po dozi vakcine, ali da se na tenderu pojavio i Institut Torlak koji nudi kinesku vakcinu, znatno jeftiniju, a nije dostavio dokumentaciju koju zakon nalaže, kao i da se pojavio dopis firme ‘Glakso Smit Klajn’ gde oni navode da neće da učestvuju na tenderu već direktno da pregovaraju s Vladom.“ Tim dopisom, kako je tvrdila, obavestila je Vladu o mogućnosti drugih opcija, sugerisala pregovore sa svim ponuđačima , a u suprotnom, da daju zaključak RZZO-u u pogledu ugovora sa ‘Jugohemijom’.

– Vlada je-tvrdila je Vukajlović, donela novi zaključak u kojem kaže- potpišite ugovor“

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima kojim je utvrđeno ko može biti nosilac dozvole i podneti Agenciji za lekove zahtev za registraciju vakcine, propisuje, da to “ne može biti firma iz inostranstva već samo njen zastupnik registrovan u Srbiji , čime su i uvedeni posrednici. S druge strane, prometom lekova, u šta je svrstan i uvoz, može da se bavi isključivo pravno lice registrovano u Srbiji koje ima dozvolu Ministarstva zdravlja -isticala je takođe odbrana.

— “Detap” je zvanični zastupnik “Novartis – vakcine” za teritoriju Srbije i to je bio pet godina pre nego što je došlo do tendera. Nije tačan ni navod da firma “Jugohemija farmacija” nije posedovala pismo o autorizaciji kompanije ‘Novartis’“ i da nije mogla biti izabrana za najboljeg ponuđača -objasnila je u svojoj odbrani Vukajlović-

Iznos koji je u optužnici naveden kao šteta za državu, u stvari je razlika između nabavne i prodajne cene koju je ostvarila „Jugohemija“. Po dozi vakcine “Jugohemija“ je ostvarila oko 0,80 evrocenti, a tezu da to u praksi na tržištu nije enormna razlika odbrana je argumentovala drugim primerima gde je ostvarivana razlika u ceni od dva evra po dozi vakcine.

Vukajlovićeva je isticala da je upravo ona pokrenula pitanje raskida ugovora s ‘Jugohemijom’ u januaru 2010. u situaciji nakon isporuke kontigenta od 855 000 doza vakcina, čime je stopirana isporuka preostale količine “Novartisovih“ vakcina od preko 2 miliona doza, budući da je bilo izvesno da je ukupan broj zainteresovanih građana za vakcinaciju znatno manji .

 Pritvor

Svetlana Vukajlović je od pokretanja istrage u septembru 2011, provela u pritvoru osam i po meseci. Iz pritvora je puštena uz jemstvo, 24. maja 2012. godine, kao i Smiljka Mileusnić Adžić i Ljubomir Pavićević, dok je Vladimir Gravar, ranije pušten iz pritvora.

Prijatelji sajta