Zaštitnik građana: Preporuka za razrešenje ministra odbrane Gašića i direktora VBA Cvetkovića

Zaštitnik građana Saša Janković podneo je 21. septembra na osnovu zakonskog ovlašćenja, javne preporuke nadležnim organima da ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora Vojnobezbednosne agencije Petra Cvetkovića razreše dužnosti, zbog , kako je navedeno u informaciji koja je objavljena na njegovom zvaničnom sajatu , „njihove odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad svojih organa i nesaradnju sa Zaštitnikom građana u vezi sa incidentima tokom prošlogodišnje Parade ponosa“.

-Svi državni organi, a posebno takozvani organi sile, moraju da se povinuju Ustavu i zakonu i da svoja ovlašćenja koriste u svrhe u koje su im data. Demokratska civilna kontrola oružanih snaga i službi bezbednosti demokratski je standard bez koga vojska i službe mogu da se podčine političkoj ili ličnoj moći, sa ogromnim štetnim posledicama. Ministar odbrane Bratislav Gašić i direktor Vojnobezbednosne agencije Petar Cvetković pogazili su oba principa i iskazali čvrstu nameru da to čine i u budućnosti, zbog čega je moja javna preporuka za njihovo razrešenje bila neminovna -naveo je  Janković

Preporuku za razrešenje Gašića, ombudsman  je  podneo predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, koji je po Ustavu jedini ovlašćen da formalno predloži razrešenje člana Vlade, a preporuku za razrešenje Cvetkovića predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji postavlja i razrešava direktore vojnih službi bezbednosti.

Siguran sam, napominje  zaštitnik građana,  da će organi nadležni za njihovu smenu o toj preporuci odlučiti u najboljem interesu građana i demokratskih vrednosti na kojima je sazdana naša država“.

Janković je, kako piše u informaciji, detaljno  naveo i obrazložio razloge koji su ga rukovodili da preporuči razrešenje dva funkcionera i taj akt je učinio dostupnim javnosti na svojoj zvaničnoj elektronskoj prezentaciji.

Foto: mc.rs

Prijatelji sajta