Apelacioni sud otvara pretres u slučaju „Ovčara“

APELACIONI SUD SUDI OPTUŽENIMA U „SLUČAJU OVAČARA“

Apelacioni sud u Beogradu odlučio je da otvori glavni pretres u slučaju 13 optuženih za ratni zločin prema ratnim zarobljenicima 21. novembra 1991. godine na poljoprivrednom dobru „Ovčara” kod Vukovara, tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj.

To znači da će posle izvedenih dokaza na glavnom pretresu, a predviđeno je saslušanje nekoliko svedoka i čitanje određenih pisanih dokaza, Apelacioni sud i presuditi.

Pre toga, sredinom februara u Aeplacionom sudu je održana ponovljena sednica o žalbama na prvostepenu presudu u „slučaju Ovčara“, izrečenu 12. marta 2009. godine kojom je 13 bivših teritorijalaca Vukovara osuđeno na ukupno 193 godine zatvora.

Postupak se ponavlja jer je u toku prošle godine Ustavni sud Srbije usvojio ustavne žalbe okrivljenih na povrede prava na pravično suđenje, posle čega je Vrhovni kasacioni sud usvojio njihove zahteve za zaštitu zakonitosti, ukinuo presudu Apelacionog suda kojom je prvostepena presuda bila pravosnažno potvređena i naložio je ponavljanje postupka u apelaciji.

Na javnom delu nove žalbene sednice održane od 9. do do 13. februara, odbrana je iznela predlog za otvaranje pretresa i izvestili su Apelcioni sud o svim žalbama na prvostepenu presudu.

Advokati odbrane Snežana Kovačević i Rajko Jelušić tada su predložili da bude otvoren pretres u odnosu na njihove branjenike , kako su naveli „zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja “. Obrazložene nove dokazne predloge, Snežana Kovačević je objedinila u knjigu i u pet primeraka predala svim članovima veća. Branioci Kovačević i Jelušić predlažu, između ostalog, saslušanje i suočenje dvojice svedoka-saradnika, navodeći „da se iskazi svedoka saradnika međusobno razlikuju o odlučnim činjenicama i da barem jedan ne govori istinu “.

-U odnosu na svedoka-saradnika broj- jedan u međuvremenu su donete dve pravosnažne presude iz kojih proizlazi da nije govorio istinu-kaže Snežana Kovačević

Apelacioni sud je, donoseći odluku da otvori glavni pretres prihvatio više dokaznih predloga odbrane, među kojima i ponovno saslušanje svedoka saradnika, a od pisanih dokaza, čitanje zapisnika o saslušanju svedoka br. 1 u procesu koji je pred Haškim tribunalom vođen u slučaju takozvane „vukovarske trojke“

Rešenjem veća Apelacionog suda, budući da je novi postupak u toku i da , kako je saopšteno, „posle usvajanja zahteva za zaštitu zakonitosti ne postoji više pravnosnažna i izvršna presuda na osnovu koje bi optuženi izdržavali kaznu“ , 12. februara je prekinuto izdržavanje kazne šestorici okrivljenih koji su u zatvoru od hapšenja 2003. godine, i pušteni su da se u daljem postupku brane sa slobode uz meru obezbeđenja prisustva – zabranu napuštanja boravišta i obavezu da se jednom mesečno javljaju nadležnoj policijskoj stanici. Ova šestorica okrivljenih su u zatvoru proveli uglavnom oko 12 godina, za godinu-dve manje od dve trećine kazne koju im je izrekao Viši sud dok su ostali izdržali u celosti ili više od dve trećine zatvorske kazne na koje su osuđeni.

Presudom izrečenom 12. marta 2009. godine, od ukupno 18 okrivljenih koji su bili obuhvaćeni optužnicom, trinaestoro je osuđeno, a petoro je oslobođeno optužbi.

Svi okrivljeni su negirali optužbe i tvrdili da nisu počinili ono što im je stavljeno na teret te da ih svedoci saradnici lažno terete, a mnogi tvrde da uopšte nisu bili na Ovčari u vreme kritičnog događaja.

Po navodima optužnice Tužilaštva za ratne zločine, na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u noći između 20. i 21. novembra 1991. godine, ubijeno je oko 193 ratnih zarobljenika, pripadnika hrvatskih oružanih snaga.

Foto: Apelacioni sud

Prijatelji sajta