Sudija Vladimir Vučinić: Nezavisnost sudijske funkcije, principi, to je za mene stil života

SUDIJA VLADMIR VUČINIĆ NAPUŠTA SUDIJSKU FUNKCIJU, PODNEO ZAHTEV ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA

image-ec1de6a91ce3d785920aac3f1eba370a20205ca24d37b85c0ade46b706840c73-VSudija Vladimir Vučinić, bivši predsednik Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu,poznatog kao Specijalni sud, donedavno predsednik veća u nekoliko velikih procesa, među kojima i protiv biznismena Miroslava Miškovića, rešio je da napusti sudijsku funkciju i profesionalnu karijeru nastavi u advokaturi.

Za širu javnost neočekivana odluka sudije Vučinića kao i njegovo premeštanje u opšte odeljenje Višeg suda, početkom ovog meseca, istekom mandata u Specijalnom sudu koji je imao po rasporedu iz 2010. godine.Šta su razlozi za napuštanje sudstva,da li se Vučiniću prelila čaša profesionalnih izazova u poslednje dve godine,a vremenski koincidiraju s njegovom odlukom da okrivljenom Miškoviću, nakon položenog jemstva, privremeno vrati pasoš radi putovanja u London, dešavanjima nakon što je povodom negativnih medijskih napisa, dao izjave braneći svoju sudijsku odluku, pa disciplinskim postupkom po prijavi predsednika suda da je izjave medijima dao „neovlašćeno, suprotno Sudskom poslovniku i Zakonu o uređenju sudova“, te ,na posletku, novim rasporedom? O tome za sada neće biti konkretnih odgovora.

– Zahtev za upis u imenik advokata podneo sam 14. januara čime počinje procudra predviđena propisma koja podrazumeva i neke rokove. Još uvek nisam podneo zahtev za razrešenje sa sudijske funkcije Visokom savetu sudstva jer predstoji period tokom kojeg bi trebalo da se neke stvari prethodno reše uglavnom formalne prirode, pa ću najverovatnije to uraditi -kaže u ekskluzivnoj izjavi za „Dnevnik“ sudija Vučinić.

Osim što je reč, kako napominje, isključivo o profesionalnim razlozima, o njima za sada ne želi da govori u javnosti.

-Detaljnije ću se izjasniti-objašnjava sudija -kad podnesem zahtev za razrešenje.

Vučinićev zahtev pred Upravnim odborom AKB 1. februara

Zahtev sudije Vladimira Vučinića za upis u Imenik advokata primljen je u Advokatskoj komori Beograda(AKB), potvrdio je za „Dnevnik“ Aleksandar Cvejić, član Upravnog odbora te komore.

-Zahtev će biti razmotren na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora koja je zakazana za 1. februar i ako bude utvrđeno da su shodno aktima komore i Zakonu o advokaturi ispunjeni svi uslovi, biće u daljoj proceduri postavljen na javnu evidenciju na period od trideset dana-izjavio je advokat Aleksandar Cvejić

Novi raspored kojim je premešten u opšte odeljenje Višeg suda posle pola decenije sudovanja u posebnom odeljenjutog suda za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije, ne smatra ni na koji način silaskom niz profesionalnu lestvicu jer su sva odeljenja tog suda istog ranga, mada primeđuje da takav smer nije uobičajeno kretanje u karijeri.

Ali, nije to- napominje Vučinić- apsolutno dominantno u mom slučaju. Sudijsku karijeru sam počeo u beogradskoj Palati pravde, a mali je kuriozitet da je tu i završavam. Što se tiče mog mandata u Posebnom odeljenju, činjenica jeste da je istekao, ali istekao je i u drugim slučajevima, pa je produžen. Uopšte nije bilo smetnje ni zakonske, ni što se tiče postupanja u postupku, ni predmeta, da mi ne produže mandat za Posebno odeljenje, ali ne znam da li je bilo drugih razloga, ni koji su,ukoliko ih je bilo.

-U javnosti je ostalo nedorečeno kako je okončan postupak protiv vas pred Disciplinskom komisijom Visokog saveta sudstva nakon što ste prvostepeno oslobođeni odgovornosti za teži disciplinski prekršaj, koji vam je dispciplinkom prijavom bio stavljen na teret?

-Taj disciplinski postupak nije definitivno rešen. Odlukom u drugom stepnu su našli da se radi o lakšem disciplinskom prekršaju i javnoj opomeni, koja ne povlači razrešenje. Po pravnoj pouci koja mi je data u toj odluci gde sam javno opomenut, iskoristio sam svoje zakonsko i legitimno sredstvo -tužio sam Visoki savet sudstva i pokrenuo sam upravni spor u julu mesecu prošle godine i do danas nisam dobio nikakvu informaciju iz Upravnog suda o tome. Dakle, to nije pravnosnažno okončano, upravni akt je u toku, pa očekujem i neki poziv Upravnog suda da bi se to rešilo. Tužbu protiv Visokog saveta sudstva podneo sam- pojašnjava sudija Vučinić- zato što smatram da sam kao sudija postupio ispravno, što je i prvostepena Disciplinska komisija u trojnom sastavu utvrdila. Znači, da sam bio u obavezi kao sudija i po zakonu da štitim ugled, kad su drugi rekli, objavili da sam radio nešto nezakonito, a nisam. Tako da sam ja sudija koji je u 21. veku rekao da sam postupio po zakonu i to je očigledno sav moj greh.

Drugi upravni spor, u septembru prošle godine, Vučinić je, kako naglašava, pokrenuo u pogledu osnovne pritužbe koju je podneo u decembru 2013 godine. Reč je o pritužbi kojom se sudija žalio Visokom savetu sudstva da je „predsednik Višeg suda ,vršio pritisak na njega da opozove svoju odluku da vrati pasoš Miškoviću radi službenog putovanja u London“. Visoki savet sudstva je odbio tu pritužbu kao neosnovanu.

Odluka da napusti sudijsku funkciju i pređe u advokaturu nije, tvrdi Vučinić, bekstvo.

-Ne bežim ja ni od čega. Jednostavno, nezavisnost sudijske funkcije, principi, to je za mene jedan stil života, profesionalni, i kada bih ostao u sudstvu, jer još uvek ovo nije rešeno, nastavio bih da radim kao što sam radio. Nema za mene neke promene u tom smislu. Znao sam i tada, pre dve godine, da ta sudska odluka koju sam doneo, neće biti popularna za mene, ali ne mogu pojedinačni interes da stavim ispred opšteg i moja osnovna odluka bila je upravo da zaštitim interese Srbije: poštovao sam i prava stranaka i pretpostavku nevinosti i pokušao sam sve to da participiram na najbolji mogući način. Ne znam da li sam uspeo u tome. To je cela priča. Što neki to nisu razumeli pre dve godine, a sada počinju da shvataju, to je druga stvar. Ali, imam sve vreme, evo i sada, tihu podršku kolega i hvala im na tome- kaže sudija Vladimir Vučinić.

autor Dnevnik

Prijatelji sajta