Visoki savet sudstva oglasio odgovornim sudiju Vladimira Vučinića

ROČIŠTE PRED VISOKIM SASVETOM SUDSTVA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV VLADIMIRA VUČINIĆA, SUDIJE SPECIJALNOG SUDA

„Visoki savet sudstva (VSS) oglasio je odgovornim sudiju Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Vladimira Vučinića zbog javnog komentarisanja svojih odluka u postupku protiv Miroslava Miškovića“, javio je Tanjug u izveštaju o ročištu povodom disciplinskog postupka Vučiniću, održanom 24. juna.

Ročište je održano po žalbi Disciplinskog tužioca na prvostepeno rešenje Disciplinske komisije kojim je utvrđeno da „Vučinić nije počinio teži disciplinski prekršaj“, u vezi komentara iznetim u medijima povodom svojih odluka: prve- o privremenom vraćanju pasoša Miškoviću za putovanje u London, i druge- da mu ne vrati pasoš za putovanje u Rim.

Odlukom VSS-a Vučinić je „oglašen odgovornim većinom glasova članova Saveta za disciplinski prekršaj zbog davanja komentara o sudskim odlukama i postupcima u sredstvima javnog informisanja na način suprotan zakonu i Sudskom poslovniku“.

-Od osam prisutnih članova Saveta sedam je glasalo za, a jedan protiv. Ministar pravde nije učestvovao u donošenju ove odluke, a sednica VSS je bila otvorena za javnost-piše u ovoj informaciji.

Disciplinska komisija je krajem oktobra prošle godine, posle dva održana ročišta po discilinskoj prijavi protiv sudije Vučinića, odbila predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka.

Disciplinski tužilac je na tu odluku uložio žalbu Visokom savetu sudstva.

Disciplinsku prijavu protiv sudije Vučinića podneo je predsednik Višeg suda u Beogradu u maju prošle godine, zbog toga što je, kako je u prijavi navedeno, „suprotno zakonu i Sudskom poslovniku, kao predsednik sudskog veća u postupku protiv Miroslava Miškovića, komentarisao u medijima svoje odluke o privremenom vraćanju pasoša Miškoviću i time narušio ugled sudstva u javnosti“.

Po toj disciplinskoj prijavi je u oktobru prošle godine održano ročište pred Disciplinskom komisijom Visokog saveta sudstva, kada se o prijavi izjasnio sudija Vučinić, odbacivši sve navode.

Vučinić je tada izjavio da je predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović od njega „zahtevao da opozove svoju odluku, donetu u procesu Miškoviću da okrivljenom privremeno vrati pasoš zbog službenog putovanja u London“, a da je on odbio da to učini samo zbog toga jer je do kraja branio svoju sudijsku odluku od koje nije hteo da odustane ni po cenu tadašnjeg položaja i funkcije.

Osporavajući disciplinsku prijavu, naveo je da je „u izjavi za medije, kada su ga napadali, samo naveo da je postupio po zakonu, koristeći svoja ustavna i zakonska prava kao i svaki građanin u nekom drugom postupku“.

-Kao sudija ostajem pri svojoj odluci-kazao je pre osam meseci pred Disciplinskom komisijom Vladimir Vučinić. -Smatram, istakao je, da nisam počinio bilo kakav disciplinski prekršaj, nisam prekršio nijednu ustavnu, zakonsku, ni podzakonsku odredbu, a principi, Etički kodeks i druga zakonska načela, su moj način života.

– Uvažene diciplinske sudije, onako kako ja to vidim, ne “sudite“ samo meni, niti funkciji koju još uvek predstavljam. Vi ovde sudite slobodi govora i izražavanja, poštovanju ljudskih prava, slobodi medija i oprostite mi na još jednoj slobodi – sudite sebi!-reči su kojima se Vučinić obratio tada kolegama u Disciplinskoj komisiji.

Povodom navoda iz disciplinske prijave, Vučinić je kazao da se njegova „odgovornost predlaže zbog toga što je za nekoga težak disciplinski prekršaj to što je jedan sudija za medije, kada su ga napadali, izjavio da je postupio po zakonu, da je koristio svoja ustavna i zakonska prava kao i svaki građanin u nekom drugom postupku, ili da je odbio neki predlog stranke“.

Vučinić je napomenuo da je „neshvatljivo da se to dešava u ovoj zemlji koja proklamuje najviše civilizacijske i društvene vrednosti“.

-Iniciranjem i nastavljanjem ovog postupka, nastavlja se „neprincipijelna“ i jednostrana praksa, koja se negativno odražava na moj rad, sudijsku nezavisnost i samostalnost. Isto doživljavam novim direktnim pritiskom, koji očigledno ima za cilj da me natera da odustanem od daljeg zalaganja za pomenute profesionalne vrednosti, čak i kada smatram da su nečijim postupcima ugrožene, ali i više od toga, kao pokušaj da se zamenom teza, predstavi da su upravo moje aktivnosti te koje to narušavaju –naglasio je Vučinić u izlaganju pred Disciplinskom komisijom 10.oktobra 2014. godine.

Predsednik beogradskog Višeg suda Aleksandar Stepanović je disciplinsku prijavu podneo u maju prošle godine. Pre toga, u decembru 2013, sudija Vučinić je Visokom savetu sudstva podneo pritužbu protiv predsednika Višeg suda , žaleći se da je vršio pritisak na njega da opozove svoju odluku da vrati pasoš Miškoviću radi službenog putovanja u London. Visoki savet sudstva je odbio pritužbu sudije Vučinića, kao neosnovanu.

Krajem decembra 2013. sudija Vučinić je ostao bez funkcije predsednika Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, a mediji su takav sled prokomentarisali kao njegovu smenu. Iz Višeg suda je tada, takođe pre oko godinu i po, saopšteno da su netačni navodi o smeni, već je reč o tome da je odlukom o godišnjem rasporedu poslova za šestoro sudija, među kojima i Vučinić, prestala dužnost rukovodilaca predsednika odeljenja u tom sudu.

U nastavku možete pročitati celokupno izlaganje sudije Vučinića od 10. oktobra 2014. godine pred Disciplinskom komisijom VSS.

Prijatelji sajta