UBISTVO ĆURUVIJE: SLIKA VREMENA

UntitledPIŠE: Nikola Todorović

Pre šesnaest godina, na Uskrs, u prolazu zgrade ispred svog stana u Beogradu ubijen je poznati novinar Slavko Ćuruvija. Koliko će se na suđenju videti slika vremena u kojem se desio zločin: šira, politička ili ograničena, zadržana na sam događaj. Na sudskom veću je odluka.

Tužilaštvo iznosi da je ubistvo vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina političko, iz niskih pobuda. Nalogodavac je nepoznat, ali iz „najviših struktura vlasti“, kao motiv je označena njegova kritika tadašnje politike, mogućnost da utiče na javno mnjenje i delovanje opozicije.

Jasno je ipak gde Tužilaštvo nalazi nalogodavca. Sa dovoljno moći, kako zaključuje, da Državnu bezbednost, čiji su nekadašnji pripadnici optuženi, iskoristi za plan koji je obuhvatao i druge protivnike tadašnje politike, sem Ćuruvije čije je ime bilo prvo.

Kao dokaz za tvrdnju Tužilaštvo navodi završene i slučajeve u toku, navodi i u kojima se od njih nalaze neki od sada optuženih. Tako su date pravosnažne presude u slučajevima Ibarska magistrala i Budva-Stambolić.

U optužnicama za slučaj Ibarska i Ćuruvija nije imenovano ko je nalogodavac. Ali jeste u predmetu koji je objedinio ponovni pokušaj ubistva Vuka Draškovića, u Budvi, i ubistvo Ivana Stambolića. U presudi je napisano da je Slobodan Milošević dao nalog da se „iz niskih pobuda liše života pojedini njegovi politički protivnici“.Prema Miloševiću je postupak bio razdvojen jer je izručen Hagu.

Tužilaštvo je kao svedoke predložilo prvenstveno pripadnike Državne bezbednosti. Odbrana optuženih je, međutim, predložila niz političara kao svoje svedoke. Nastojaće, sigurno, da ospori navedeni motiv za ubistvo.

Odbrana je predložila političare iz tadašnjeg državnog vrha, među kojima i republičkog ministra informisanja, a sadašnjeg premijera Srbije. Političari su se, na neki način, sami uključili u predmet, premijer je obećao da svoju političku sudbinu vezuje za rasvetljavanje ubistva Ćuruvije.

Saslušanje Mire Marković pred sudskim većem predložio je punomoćnik brata ubijenog novinara. Protiv nje je pre više godina podneo krivičnu prijavu smatrajući da je podstrekavala na ubistvo svojim izjavama. Marković je u Rusiji.

Sudsko veće može, naravno, i samo da proširi spisak svedoka, političara i drugih.

Veliki deo obrazloženja optužnice pripada vremenu neposredno pred ubistvo Ćuruvije kada je kažnjavan, finansijski uništavan i novine zabranjivane na osnovu tadašnjeg Zakona o informisanju. Navode se i njegovi kontakti sa domaćim i stranim političarima, kao i delovi njegovih prisluškivanih razgovora.

Da li će pozivanjem političara kao svedoka sudnica u nekom momentu ličiti na političku tribinu – moguće. Da li će se pojaviti slika tadašnjeg vremena i vlasti – više nego bez takvih poziva. Sudsko veće može da odluči do kraja glavnog pretresa.

Prijatelji sajta