Комунална милиција – могућност (зло)употребе

ЛИЧНИ СТАВ: адвокат др Драган Пашић

Дефиниција комуналне милиције, њено образовање, унутрашње уређење и овлашћења прописана законом и подзаконским актима упућују на закључак да је ова институција основана против важећег Устава Републике Србије.

Комунална полиција није оправдала своје постојање а грађани с неповерењем доживљавају ову формацију под патронатом локалних властодржаца. Ови „чувари“ реда у српској престоници али и у другим нашим градовима су неосновано и прекомерно користили средства принуде (палицу, средства за везивање и физичку снагу). На сајту Youtube доступно је много снимака на којима се види да комунална полиција примењује силу и то најчешће против грађана који немају карту у градском превозу. И уместо да се комуналној полицији, сада милицији, одузме право да примењује силу, јер се бави одржавањем комуналног реда, она, најновијим прописима, добија још већа овлашћења, скоро идентична полицијским!

Комунална полиција је 16.јула 2019. године, даном ступања на снагу Закона о комуналној милицији, наставила са радом као комунална милиција, а запослени у статусу комуналног полицајца, односно начелника комуналне полиције настављају са радом као комунални милиционар, односно, начелник комуналне милиције.

Иначе, милиција је израз који се у најширем и најчешћем смислу користи за војне и паравојне формације које се састоје од обичних грађана уместо професионалних војника и официра,те које по правилу делују једино у ванредним ситуацијама.

Овим законом и градским односно општинским одлукама комунална милиција је добила још већа овлашћења и шири делокруг послова у односу на комуналну полицију образовану пре десет година.

У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар има следећа овлашћења:

1) упозорење;
2) усмено наређење;
3) провера идентитета;
4) довођење;
5) заустављање и преглед лица, предмета и возила;
6) привремено одузимање предмета;
7) аудио и видео снимање;
8) употреба средстава принуде (физичка снага, средства за везивање, распршивач са надражујућим дејством и службена палица);
9) прикупљање обавештења и
10) друга овлашћења у складу са законом.

На основу наведених овлашћења комунални милиционари моћи ће да снимају, да легитимишу сва лица, а не само учиниоце прекршаја, али и да позивају грађане на тзв. информативни разговор. Поред лисица и палице дозвољава им се коришћење и сузавца.

Законом о комуналној милицији прописана је могућност да послове комуналне милиције могу обављати и комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу начелника комуналне милиције. Иако ова законска дескрипција спада у примарна полицијска овлашћења припадника МУП-а, оно се неоправдано додељује и комуналним милиционарима.

За одржавање и унапређење безбедности задужена је полиција (организациони састав МУП-а), па је неопходно да њена овлашћена службена лица послове обављају и без службене униформе. Међутим, одржавање комуналног реда не захтева посебне оперативно-тактичке и техничке мере и методе и опсервације, заступљене у МУП-у, па није ни потребно да комунални милиционари обављају послове у цивилу! Осим уколико се буду ангажовали као физичка заштита градоначелника или председника општине на конференцији за новинаре, како би одредили дозвољена питања или како би свог принципала заштитили од политички „непослушних“ грађана, на јавном скупу! Можда ова власт има намеру да уместо „неидентификованих“, а партијски лојалних људи са фантомкама, употреби легалне носиоце (пара)полицијских овлашћења у цивилу, ради рушења објеката попут оних у ноћи између 24. и 25. априла 2016. године у Савамали у Београду! Можда су овој власти потребни параполицијаци у цивилу како би одржавали ред на митинзима владајуће коалиције, како би дисциплиновали сопствено чланство, али и „неподобне“ и „непослушне“ грађане које као такве означе актуелни носиоци извршне али и локалне власти! Као што се види не постоји никакво оправдање да комунални милиционари обављају послове у цивилу. Уколико се грађанин одважи да затражи на увид писани налог од комуналног милиционара у цивилу, мораће да потпише изјаву да је то тражио. И ова одредба Одлуке о комуналној полицији града Београда има сврху: да се идентификују лица која сумњају у своју власт, како би се дисциплиновала и учинила послушним. Уколико се кроз поступак потписивања изјава утврди да се ради о члановима владајућих политичких номенклатура, онда би се таква лица дисциплиновала кроз партијске органе, а грађани који би се идентификовали као политички неподобни у односу на њих формирао би се посебни досије, из којег би се подаци користили у зависности од дневно-политичких потреба.

Дефиниција комуналне милиције, њено образовање, унутрашње уређење и овлашћења прописана законом и подзаконским актима упућују на закључак да је ова институција основана против важећег Устава Републике Србије.
Нарушено је начело суверености, а грађани се нису изјаснили о формирању нове врсте полиције, која је по мишљењу већине грађана — непотребна (чл. 2. Устава: Ниједан државни орган, политичка организација, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт, мимо слободно изражене воље грађана).
Повређено је начело достојанства грађана (Члан 23. Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите).
Доведено је у питање право физичког и психичког интегритета (Члан 25. Неповредивост физичког и психичког интегритета — Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању…)

Нигде у одредбама о правима града или општине (Положај јединица локалне самоуправе Члан 189.) не постоји алинеја која омогућава формирање паралелних органа полиције или паравојне формације .

Поседовање описаних овлашћења припадницима комуналне милиције даје осећај супериорности и више вредности, па је очекивано да ће они своја овлашћења злоупотребљавати. Уосталом досадашња искуства иду у прилог овој тези.

Наведена законска овлашћења имају за циљ, као што је већ наведено, да јачају политичку моћ носилаца локалних власти, па постоји реална опасност да градоначелници користе комуналну милицију као приватну „војску“. Свакако то одговара и извршној власти, како би ионако већ уплашен и обесправљен појединац био детерминисан тоталитарном идеологијом владајуће политичке организације!

У Београду,                                                                                                  Адвокат
21.11.2019. године                                                                                      Др Драган Пашић

Пријатељи сајта