Ната Месаровић почиње адвокатску каријеру

ЗАХТЕВ  НАТЕ МЕСАРОВИЋ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АКБ СТАВЉЕН НА ЕВИДЕНЦИЈУ

Адвокатска комора Београда (АКБ) одлучила је да „стави на евиденцију“ захтев за упис у именик адвоката Нате Месаровић, бивше судије Врховног касационог суда и Високог савета судства, који је поднела још средином јануара после одласка у пензију и престанка судијске функције.

Од тренутка стављања на евиденцију, током месец дана,  адвокати , чланови коморе, имају, сходно процедури, могућност да о кандидату и упису изнесу своје мишљење.

Ната Месаровић је 13. фебруара дописом  затражила од  коморе копије записника са седница на којима је разматран њен захтев, као и да се АКБ изјасни о начину прибављања решења Републичког тужилаштва о обавезујућем упутству специјалном тужиоцу да се провере наводи кривичне пријаве коју је против ње и осталих  чланова првог сазива Високог савета судства, због неуспеле реформе правосуђа 2009. године , поднело  неколико судија Врховног касационог суда.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић са још петоро колега поднео је кривичну пријаву против бивше министарке Снежане Маловић, судије Месаровић и осталих чланова првог састава Високог савета судства, сумњичећи их за наводно кривично дело злоупотреба службеног положаја и за штету буџету државе у вези повреде права 837 судија које нису реизабране крајем 2009. године, а ту одлуку Високог савета судства о неизбору поништио је Уставни суд, након чега су судије изабране.

Ната Месаровић је у судијској каријери претходних деценију и по била судија највишег суда у држави, прво Врховног суда Србије, потом је 2009. изабрана за првог председника Врховног касационог суда, а од смене почетком 2013, била је судија тог суда, до испуњења законских услова за одлазак у пензију.

Пријатељи сајта